چهارمحال كرسي آزاد انديشي اشتغال زنان مطلوب يا نامطلوب

شناسه محتوا : 28840

1397/10/08

تعداد بازدید : 191

  • : چهار محال وبختیاری
  • : لردگان
  • : الزهرا ء
  • : خانم مسعودی
  • : خانم قربانی
  • : خانم قنبری

چکیده نظرات استاد ارائه کننده بحث:

دراین بحث به صورت فردی. زن با حضور در کارهای سخت وخشن سازگارنیست وحتی در کارهای هم سازگاری  وجود دارد باعث فرسودگی جسم وروح زن می گردد
حضورزنان در اماکنی که به صورت مختلط  با مردان باشد مشکلاتی اخلاقی  را به همراه دارد وامکان روا بطی نامشروع بین زن ومرد وجود دارد .که روحیه زن دراین آسیب می بیند
دربعد خانوادگی :حضورزن دراجتماع واشتغال به کارتضاد نقش ها را به همراه دارد ،کلی نگرو باید درخانه خانواده جزئی نگر باشد لذا تمرکز لازم جهت انجام وظایفمن جمله همسری ومادری را نخواهد داشت واین مساله برسلامت روان همسروتربیت فرزندان تاثیر خواهد داشت وگاها ازنظرجنسی درمحیط کارخود ارضامی گردد ودرصدد ارضاء  نیاز جنسی همسر خودنمی باشد ونکته دیگری تربیت فرزندان در مهد کودک میباشد که آسیب های جدی به دنبال دارد
اشتغال زن،باعث بیکاری تعداد فراوانی از مردان میشود وهمچنین استقلال مالی زن باعث افزایش طلاق میگردد واز طرفی به علت عدم فرصت جهت پرورش فرزند،آمار جمعیت کاهش پیدا می یابد
چکیده نظرات استاد منتقد :
بحث پیرامون اشتغال زنان در سه حیطه فردی خانوادگی واجتماعی بررسی 1-درحوزه فردی. زنان شاغل نسبت به زنان غیر شاغل اعتماد به نفس بالاتری دارد بیشتر به ظاهرخود توجه دارد واز قدرت تحلیل بالای برخورداراست
2-درحوزه خانوادگی .دغدغه بیشتری درتریبت فرزند دارد وسعی میکند یک فرزند داشته باشد اما همه زمان خود را برای او صرف کند وفرزندی خوب تحویل جامعه دهد
3- درحوزه اجتماعی زنان شاغل ارزش بیشتری دارند .ملاک مردان در ازدواج اشتغال است وسعی میکنند بادختران شاغل ازدواج کنند  


نتایج دیدگاه موافق
ازجمله علل اعتماد به نفس زنان اشتغال زنان است و زن باید درزمینه اقتصاد استقلال داشته باشد تا بتواند حرف خود رابه کرسی بنشاند ودر سطح جامعه به عنوان زن نمونه مطرح گردد.لذا زنان شاغل زنان موفق تری خواهند بود.

نتایج دیدگاه مخالف:
آنچه مسلم است :  وظیفه اصلی والویت در زندگی زن همسرداری  ومادری است  وزن نمونه  زنی است که برای این الویت ها ارزش قائل گردد ،در صورتی که ضرورت ایجاب کند زن میتواند اشتغال داشته باشد، البته با رعایت همه موازین شرعی و انتخاب شغلی مناسب و متناسب باطبیعت  وشخصیت زن .

 جمع¬بندی داور:
باتوجه به روایات موجود درباب اشتغال زنان ونگرش ائمه اطهارعلیه السلام نسبت به این موضوع میتوان  بیان کرد که اسلام با حضور زنان درعرصه های فرهنگی ،اجتماعی ،سیاسی ،جامعه مخالفتی ،ندارد.البته قابل ذکراست که شروطی واسیبهایی را برای اشتغال وحضورزن دراجتما ع بیان نموده است من جمله اینکه حیا وعفت زن باید حفظ شود ودرباب اشتغال ،شغلی که باطبیعت وشخصت زن موافق باشد موردقبول است والویت برای دختران را قبل از تحصیل واشتغال ،ازدواج می داند وبعدازازدواج والویت همسرداری وفرزند آوری وتربیت فرزند صالح است درصورتی که زن بتواند اولویت های زندگی خودراحفظ نموده و اگرضرورتت ایجاب میکند اشتغال دربیرون ازخانه داشته باشند میتواند بارعایت شروطی که اسلام بیان نموده به کارخود مشغول  باشند.

مطالب مرتبط