همايش ملي ديد گاه هاي علوم قرآني آيت الله فاضل لنكراني

شناسه محتوا : 28801

1397/09/17

تعداد بازدید : 348

همايش ملي ديد گاه هاي علوم قرآني آيت الله فاضل لنكراني
  • : همايش ملي ديد گاه هاي علوم قرآني آيت الله فاضل لنكراني
  • : گلستان
  • : اعجاز قرآن/ اصول تفسير/تحريف ناپذيري/وحي شناسي / جمع قرآن/ناسخ و منسوخ/محكم و متشابه / خطابات قرآن/ حجيت ظواهر/ظاهر و باطن
  • : 1 دي 1397
  • : 18 بهمن 1397
  • :

هشتمين پيش نشست همايش ديدگاه هاي علوم قرآني آيت الله فاضل لنكراني در مركز پژوهش هاي اسلامي و مركز تخصصي سطح چهار الزهرا س گرگان دوشنبه 19 آذر ماه 1397  برگزار مي گردد.

مطالب مرتبط