مصاديق خشونت در خانواده و احكام آن

شناسه محتوا : 28795

1397/09/15

تعداد بازدید : 141

پژوهش حاضر با عنوان «مصاديق و احكام خشونت در خانواده» درصدد بيان احكام وضعي و تكليفي انواع خشونت در بين اعضاء خانواده مي باشد. چرا كه خشونت، مفهومي نسبي است و در هر محيطي، مفهوم خاصي دارد و خانواده هاي كه افراد در آن ها ناآگاهانه يا با بهانه هاي همچون تربيت، تنبيه، رياست و .. دست به خشونت مي زنند، كم نيستند. بنابراين، شناخت انواع خشونت و مصاديق آن در چهار بُعد جسمي، جنسي، رواني و مالي مي تواند در جلوگيري از بروز آن موثر باشد. چرا كه، علاوه بر قتل و ضرب و جرح اعمالي همچون توهين، تحقير، فحاشي، افشاء كردن عيوب، تهمت، مسخره كردن، ايجاد ممنوعيت و محدوديت در رفت وآمد، جلوگيري از پيشرفتهاي علمي ، تنفر، آزار جنسي و محروميت مالي واز بين بردن اموال را نيز شامل مي شود. فقه، براي جلوگيري از بروز خشونت در بين اعضاء خانواده، حكم به حرمت داده و مجازاتي همچون قصاص، حد و تعزير،طلاق وجدايي را براي مجرمان در نظر گرفته و ضمانت هاي اجرايي لازم ، را نيز لحاظ نموده است، تا حقوق وتكاليف افراد در خانواده را نسبت به يكديگرروشن كند . اين پژوهش به روش توصيفي و با ارجاع به كتب مرجع و كتابخانه‌اي سامان يافته است.
پدیدآورندگان
  • : سطح3
  • : فقه و اصول
  • : قم
  • : قم
  • : مركز آموزش‌هاي غيرحضوري