بررسي تطبيقي فلاح از منظر قرآن و عهد جديد

شناسه محتوا : 28793

1397/09/14

تعداد بازدید : 95

رسيدن به سعادت و خوشبختي پايدار و ابدي، تنها با انجام افعال و اعمال اختياري امكان پذير است و بدون آنها دستيابي و تحصيل سعادت، امري ناشدني است؛ بنابر اين تحصيل سعادت تنها به معناي انجام اعمال اختياري است كه به عنوان عامل پديدآورنده سعادت مي باشد و انسان تنها از اين طريق مي تواند به آن برسد. پس بايد افعال اختياري يا عواملي كه انسان را به فلاح و رستگاري مي‏رساند و سعادتمند ابدي مي‏كند را تحصيل نمود و اين عوامل در قرآن عبارتند از: ايمان، اطاعت از خداوند و پيامبران، ولايت، نماز، ذكر خدا و... و عوامل فلاح و رستگاري در عهد جديد به دو دسته عوامل الهي و انساني تقسيم مي شوند. از سوي ديگر بعضي از افعال و اعمال مانع دستيابي آدمي به سعادت و رستگاري و عاملي جهت رسيدن آنها به شقاوت و بدبختي است. قرآن كريم به اين نوع افعال كه مانع سعادت و عامل بدبختي فرد و جامعه است، راهنمايي كرده كه آنها عبارتند از: اعراض از ذكر خدا، عصيان و تمرد از احكام الهي، بدعت در دين و... . از سوي ديگر اين عوامل در عهد جديد عبارتند از: گناه ذاتي و كفر. روش تحقيق از نظر گردآوري اطلاعات، كتابخانه¬اي ¬است كه طبق اسناد نوشتاري و نرم افزارهاي علمي، منابع تحقيق مورد مطالعه، فيش برداري و مطابق سرفصل هاي مصوّب درجايگاه خود گرفت و از نظر داده¬پردازي توصيفي تحليلي است. از آن مي توان ضمن استفاده در مراكز اعزام مبلّغ، فضاي مجازي، سايت ها و وبلاگ ها، گام مفيدي براي كمك به جويندگان راه حق و حقيقت و جذب آنان به سوي دين مبين اسلام فراهم نمود.
پدیدآورندگان
  • : سطح3
  • : تفسير و علوم قرآن
  • : گلستان
  • : گرگان
  • : الزهرا«س»