احكام فقهي بارداري و ضمان ناشي ازعدم مراقبت

شناسه محتوا : 28790

1397/09/13

تعداد بازدید : 83

بارداري و وضع حمل يكي از دوره‏هاي بسيار حساس و حياتي يك زن است. زن و شوهر بايد در جريان مسؤوليت‏هاي خود قرار بگيرند و از وظيفۀ خود آگاه شوند. هدف از پرداختن به اين موضوع آگاهي دادن والدين به احكام و ضوابط دوران بارداري است؛ و همچنين بيان ضرورت و اهميت قبل از بارداري مي‏باشد. چرا كه مهم‏ترين زمان در دوران قبل از تولد، دوران بارداري است. ما بايد براي اين دوران اهميت خاصي قائل شويم؛ زيرا جنين در حال شكل‏گيري است و بسياري از صفات ژنتيكي پدر و مادر از قبيل ظاهر، اخلاق و موارد ديگر به فرزند منتقل مي‏شود. مواردي‏كه لازم است مادران باردار به آن توجه كنند، مراقبت از جنين در دوران بارداري است. در صورت عدم مراقبت از جنين زماني كه منجر به سقط مي‏شود داراي قوانين حقوقي و جزايي مختلفي است. صورت‏هاي مختلف سقط جنين و كيفر آن در حقوق جزاي ايران و تبيين مباني فقهي كيفر مربوطه، همگي جزو مواردي است كه در قانون مدني ايران مورد بررسي قرار گرفته است و اصولاً سقط جنين از بدو بارداري در حقوق ايران به پيروي از فقه اماميه ممنوع بوده و مسؤوليت مدني جزايي دارد؛ به گونه‏اي كه حتي در مواردي، چنانكه از ماده 622 قانون مجازات اسلامي و صريح ماده 91 قانون تعزيرات برمي‏آيد، براي مرتكبِ آن قصاص نيز در نظر گرفته شده است. در حقوق جزاي ايران و به پيروي از فقه اماميه، سقط جنين ممكن است مانند ساير جنايات وارد بر انسان به سه صورت عمد و شبه عمد و خطاي محض اتفاق بيافتد كه در هر يك از اين موارد به طور جداگانه حكم خاص خود را دارد؛ مسالۀ حمايت از جنين، عمدتا‏ ناظر‏ به حمايت از حق حيات او‏، از طريق ممنوعيت سقطِ‏ آن‏ در قوانين مـربوطه بوده است‏. در‏ حالي كه به نظر مي‏رسد، فلسفۀ وجودي قوانينِ حامي جنين، نه تنها‏ حمايت‏ از حق حيات يا زنده‏ به دنيا‏ آمدن جنين باشد‏، بلكه‏ ناظر به حق سلامت‏ وي‏ در تمام دوران بـارداري مـادر و ايجاد شرايط مناسب جهت سالم به دنيا آمدن او، ‏ به عنوان دومين حق جنين يا كودك‏ تولد‏ نيافته نيز‏ باشد‏.. در اين مجموعه گرداوري مطالب به صورت كتابخانه‏ اي بوده است و روش پردازش اطلاعات، توصيفي و تحليلي مي‏باشد.
پدیدآورندگان
  • : سطح3
  • : فقه و اصول
  • : قم
  • : قم
  • : مركز آموزش‌هاي غيرحضوري