گلستان کرسی آزاد اندیشی نقش زنان در اقتصاد مقاومتی با تمر کز بر خرید کالای ایرانی

شناسه محتوا : 28781

1397/09/13

تعداد بازدید : 80

  • : گلستان
  • : بندر تركمن
  • : فاطمه الزهرا (س)
  • : عین الکمال
  • : رياحي
  • : منصوری

چکیده نظرات استاد ارائه کننده بحث :
در سال های اخیر از سال 90 به بعد مقام معظم رهبری (حفظه الله ) درنامگذاری سال ها از واژه اقتصاد مقاومتی استفاده نموده اند سال 96درکنار اقتصاد مقاومتی ازتولید و اشتغال نام برده که زنان می توانند نقش فعالی را دراین زمینه داشته باشند با نگاه به خانواده بیشتر نقش زن در ذهن ها نقش می بندد. برای واضح کردن نقش زن در اقتصاد مقاومتی ، ارکان اقتصاد مقاومتی را ذکر می نماییم .اولین رکن مسئله تقویت فرهنگ کار و تولید درجامعه است قرآن در سوره اعرا ف آیه 2به این مطلب اشاره دارد .نقش زنان در جامعه امروز پررنگ تر از مردان است . در جامعه افرادبیکار و زنان باید دست به کارشده و تولید داشته باشند تولیداتی به نحواحسنت .بحث دیگر قناعت است که با مبحث ریاضت متفاوت است این دو ،دومقولۀ جداهستند .قناعت یعنی درست مصرف کردن نه کم مصرف کردن و جلوگیری از اصراف و چشم و هم چشمی . همچنین زنان با خرید کالای ایرانی به فرزندان حمایت از کالای ایرانی راآموزش میدهند در بحث حمایت از تولید ملی هم نقش زنان بسیار مهم است با خرید کالای ایرانی جوانان بیکار نخواهند شد و پویایی در جامعه ایجاد می شودمورددیگر استفاده حداکثری از ظرفیت ها است که زنان در بخش اقتصاد مقاومتی بیشترین ظرفیت را می توانند داشته باشند باخرید کالای ایرانی. همچنین دربحث نوآوری و خود کفایی امروزه زنان با روحیه خود باوری و ورود به عرصه اشتغال   کمک شایانی را به بحث اقتصاد مقاومتی داشته اند . بحث دیگر مردمی کردن اشتغال است که مقام معظم رهبری به آن اشاره داشتند و امروزه ماشاهد این هستیم در اکثر مشاغل زنان حضور فعالانه دارند .در8سال دفاع مقدس تحریم ها ختم  به تولید موشک های پیشرفته گردید ان شاالله در بحث اقتصاد مقاومتی نیز با حضور فعال زنان در بحث تولید و اشتغال شاهد پیشرفت کیفیتی کالاهای ایرانی و ازبین رفتن بیکاری در جامعه و رسیدن به استقلال باشیم همانطور که  کشورهای مثل  ژاپن به  استقلال رسیدند .  
 
چکیده نظرات استاد منتقد:
ارائه دهنده محترم در مباحث اشاره به استقلال ژاپن داشتند در واقع ژاپن به معنای مفهومی سیاسی وامنیتی هنوز به استقلال نرسیده وتحت تبعیت های آمریکااست . دراصل اقتصاد مقاومتی هیچ بحثی نیست اقتصاد مقاومتی یعنی دفاع در برابر هجمه ها چه بیرونی و چه داخلی .زیرا خود بحث اقتصاد مقاومتی سبقه تاریخی دارد ماجرای شعب ابی طالب یک الگو ونمونه اقتصاد مقاومتی است . یک نقدی که دراینجا وارد است دردولت قبل یک خانم تلاش کرد برای  بحث اشتغال زنان باشد تابتوان به اقتصاد مقاومتی دست یافت منتهی بااین اشتغال زنان و ورودشان به اجتماع ضرربه کانون خانواده ها وارد شد در بحث اقتصاد مقاومتی نباید به زن به عنوان عنصر مقاومتی نگریست بلکه باید به زنان به عنوان خالق ایده توجه داشت که مقام معظم رهبری به این مورد درسال 91اشاره داشتند البته نمی توان گفت زنان بطور کلی از بحث شغل ها کنار روند بلکه زنان می توانند شاغل باشند و مشاغل خانگی را درپیش گیرند مانند صنعت فرش بافی در خانه و برخی مشاغل دیگر ....
در بحث اقتصاد مقاومتی بیشترین کار را دولت می تواند داشته باشد همچنین رسانه ها اما متاسفانه رسانه ها تبلیغ کالای خارجی می کنند و زنان را تحت تاثیر قرار می دهد.  
 

نتایج دیدگاه موافق:
زنان می توانند با شاغل شدن به اقتصاد مقاومتی کمک نمایند زیرا برخی مشاغل از عهده مردان خارج است زنان می توانند با مشاغل خانگی مثل  فرش بافی ، گلیم سازی ، فروش سبزی های بسته بندی ، ترشیجات و....به اقتصاد کشور کمک نمایند.و باکار درخانه باعث کاهش بیکاری ، عدم پرداخت هزینه مهدکودک  ها، عدم پرداخت هزینه تهیه غذا از رستوران ، عدم پرداخت هزینه کارگر نظافت چی منزل و.... به اقتصاد کشور کمک می نماید .
نتایج دیدگاه مخالف :
در بحث اقتصاد مقاومتی بیشترین نقش را دولت با ارائه الگوی صحیح  می تواند ایفا نماید و برای این کار از رسانه ها می تواند کمک بگیرد . رسانه به جای اینکه با تبلیغات نادرست مصرف گرایی را به زنان آموزش دهد باید الگو صحیح و خرید کالای ایرانی را تبلیغ نماید تازنان با خرید کالای ایرانی به اقتصاد مقاومتی کمک نمایند .  
 جمع بندی داور : در بحث اقتصاد مقاومتی هم زنان هم دولت می توانند کمک نمایند هر کدام به طریقی با توجه به آیات و روایات زنان عضو جامعه و عضو حساس ، سازنده و تاثیر گذار در جامعه هستند برخی مشاغل مثل متخصص زنان و زایمان در کشور اسلامی  راباید زنان برعهده بگیرند امابرخی مشاغل مثل بانکداری نیازی به حضور زنان در جامعه نیست بیشتر باعث بیکاری جوانان می شوندامابامشاغل خانگی می توانند مؤثر واقع شوند . سران دولت نیز با استفاده از کالای ایرانی ماشین و وسایل زندگی می توانند به اقتصاد مقاومتی کمک نمایند اما متاسفانه هنوز با وجود تاکیدات مقام معظم رهبری (حفظه الله )هستند سران دولتی که از ماشین و میز کار خارجی استفاده می نمایند که یک نوع بی موالاتی دیده می شود که نیازمند اصلاح است زیراباورود کالای خارجی فرهنگ نیز کنار زده می شود . سران دولت باید الگوی مردم در جامعه برای ایجاد اقتصاد مقاومتی باشند .

مطالب مرتبط