يزد كرسي آزاد انديشي رابطه با آمریکا منفعت یا خسارت ؟؟

شناسه محتوا : 28757

1397/09/02

تعداد بازدید : 92

  • : يزد
  • : احمد آباد
  • : حضرت زهرا س
  • : طلاب
  • : علی فضلی
  • : خانم محمدي

چکیده نظرات استاد ارائه کننده بحث :
 1-با انجام مذاکره و رابطه بخشی از مشکلات اقتصادی کشور حل شدنی است. 2-  با پرچم ها می توانیم کشورها را بشناسیم و نشان دهنده هویت کشور است پس نباید پرچم آمریکا  را آتش نزد. 3- ما با مردم آمریکا مشکلی نداریم بلکه با دولت آمریکا مشکل داریم. پس نباید مرگ بر آمریکا بگوییم. 4-  برای برطرف شدن خصومت ودشمنی  بهترین کار انجام مذاکره و رابطه باآمریکااست. 5-  کشور ژاپن کشوری است که دو شهرآن توسط آمریکا بمباران اتمی شد جمعیت زیادی از این شهرها کشته شدند ولی هیچگاه شعار مرگ بر آمریکا نمی گویند و رابطه دوستانه ای با هم دارند. 6- در بعضی مواقع در مقابل زور وتهدید باید عقب نشینی کرد تا مشکلات بدتری مانند جنگ بوجود نیاید.
 

چکیده نظرات استاد منتقد :
1-ایران نیازی به مذاکره با آمریکا نداردایران کشوری قدرتمنداست2.-ایران دارای معادن و منابع غنی نفت وگاز است3- با اقتصاد مقاومتی می توان بخش زیادی از مشکلات حاصل از تحریم را حل کرد4- ما هم زمانی که مرگ بر مردم آمریکا می گوییم منظورمان همان دولت آمریکا است هرچند مردم آمریکا هم مقصر هستند زیرا در بوجود آوردن دولت کشور خود نقش دارند..
5-پرچم کشور آمریکا نماد و سمبل رژیم آن کشور است و مخالفین در امریکا نیز آن را آتش می زنند.6-. ژاپن امتیازهای زیادی به آمریکا داده است ودر مقابل آمریکا کوتاه آمده است آمریکا پایگاه نظامی در کشور ژاپن دارد و در صورت هرگونه بی احترامی به شهروندان ژاپنی و جرم و جنایت، هیچکس حق اعتراض ندارد

نتایج دیدگاه موافق:
مذاکره با آمریکا کار درست وعاقلانه است
نباید پرچم کشور آمریکا را آتش زد پرچم نشان دهنده ی هویت هرکشوری است
نباید شعار مرگ بر آمریکا بگوییم زیرا با مردم آمریکا مشکلی نداریم
برای رهایی ازاین بحران اقتصادی که کشور درآن به سر می برد بهترین کار این است که به مذاکره و رابطه با آمریکاپرداخته شود  تا بخشی از این مشکلات حل شود.

نتایج دیدگاه مخالف :
نیازی به مذاکره با آمریکا نداریم چون ایران کشوری قدرتمند است.
با اقتصاد مقاومتی می توان بسیاری ازمشکلات اقتصادی کشور را حل کرد.
پرچم کشور آمریکا سمبل رژیم آن کشور است. مخالفین آمریکا هم در آمریکا آتش می زنند. ما با شعارمرگ برآمریکا درواقع شعاربرعلیه دولت آمریکا می دهیم هرچند مردم آمریکا نیز مقصرهستند.
.
 
 جمع بندی داور:
ایران کشوری قدرتمند از لحاظ هسته ای و معادن و منابع نفت وگاز می باشد. با توجه به دوراندیشی رهبرمعظم انقلاب و رهبری بی نظیر ایشان و داشتن قانون اساسی مستقل و جمعیت جوان و داشتن روحیه جهادی می توان بسیاری از مشکلات  حاصل از تحریم کشور را حل کرد آمریکا با اصل نظام اسلامی مشکل دارد و هر چه با منطق با آمریکا گفت وگو و مذاکره شود اثری ندارد و از نیرنگ هایش دست بردار نیست. و با عقب نشینی دشمن گستاخ تر خواهد شد.
 


 

مطالب مرتبط