راهكارهاي حل چالش هاي خانواده از منظر قرآن كريم

شناسه محتوا : 28745

1397/08/27

تعداد بازدید : 119

خانواده به عنوان يك نهاد مقدس، نقش اساسي در تربيت و سلامت افراد جامعه دارد. به همين جهت در دين اسلام سفارش‌هاي زيادي برحفظ و تحكيم خانواده شده است؛ اما درجامعه امروزي اين كانون مقدس با چالش‌ها و آسيب‌هاي مختلفي روبرو است و حتي در ابعادي به طوركلي مختل شده است. از سوي ديگر در قرآن كريم آيات بسياري وجود دارد كه راهكارهاي مهم و اساسي براي مقابل با اين چالش‌ها بيان مي‌كند كه با كمك آن بنيان خانواده محكم‌ترشود. نكته ديگر، علاوه بر نبود نگارش مستقل در اين زمينه، پراكندگي سخنان مفسران در ذيل اين آيات است كه موجب مغفول شدن برخي از مفاهيم اصلي شده است از اين رو ضرورت ايجاب مي‌كند تا راهكارهاي قرآن و روايات در حل اين مشكلات در تحقيقي مستقل ارائه گردد تا اين كه با كمك آن بنيان خانواده محكم‌تر شود. دراين تحقيق سعي شده است تا راهكارهاي حل چالش‌هاي خانواده از ديدگاه قرآن و روايات بررسي شود. دست‌آورد تتبع تحقيق حاضر، استخراج آيات و روايات متعدد در موضوع خانواده و رهنمودهاي ارائه شده در حل چالش‌هاي پيش روي خانواده است. لازم به ذكر است كه اين رساله در سه بخش به سامان رسيده است؛ در بخش اول به كليات و مفهوم شناسي و در بخش دوم به حل چالش‌هاي انساني موجود بين همسران، والدين و فرزندان پرداخته شده، بخش سوم نيز به بيان راهكارهاي حل چالش‌هاي طبيعي اعم از حل چالش‌هاي محيطي و سلامت جسمي، اختصاص يافته است.
پدیدآورندگان
  • : سطح3
  • : تفسير و علوم قرآن
  • : چهار محال و بختياري
  • : شهركرد
  • : معصوميه