اردبيل كرسي آزاد انديشي کنترل موالید( افزایش یا کاهش جمعیت)

شناسه محتوا : 28732

1397/08/23

تعداد بازدید : 115

  • : اردبيل
  • : مشكين شهر
  • : فاطمیه (سلام الله علیها)
  • : خانم رباب محب زاده
  • : طلاب
  • : خانم فاطمه نعمتی

چکیده نظرات استاد ارائه کننده بحث:

متاسفانه زنان جامعه ما راحت طلب شده اندچون فرزند بیشتر مسولیت بیشتر می خواهد وبه طبع آن سختی هایی نیز دارد اما وقتی تعدادفرزندان در خانواده زیاد باشد فرزندان از لحاظ روحی تأمین می شوند ونیازی به فرزند همسایه برای هم بازی ندارند ،علاوه براین تنش ها وچالش های فرزند در جمع خانواده حل می شود  وبرای ورود به جامعه آماده می شود اما در خانواده های تک فرزندی اینطور نیست. تک فرزندی الآن در جامعه ما معضلی بزرگ است در خانواده های تک فرزندی فرد وابستگی کامل به پدر ومادر دارد.
مسئله دیگر فاصله سنی بین فرزندان است در خانواده هایی که فاصله سنی فرزند اول ودوم  بیشتر از10سال است، فرزند اول همچنان مثل زمان تک فرزندی  رفتار میکند  وفرزند دوم رابه عنوان  برادر یا خواهر خودقبول نمی کند.البته فاصله سنی کم بین فرزندان نیز برای جسم مادر ضرر هایی خواهد داشت.این را  هم متذکر شویم اکثر تک فرزندان منزوی هستند.
 بود.  
 

چکیده نظرات استاد منتقد:
اگر مرد بتواند از لحاظ مالی وروحی زن را تامین کند ، زن نیز با آرامش کامل فرزندان خود را تربیت خواهد کرد. وقتی خانواده ای از نظر اقتصادی مشکل دارد  تعداد فرزند بیشتر را مشکلی اساسی خواهد دانست. سوای مشکلات اقتصادی مشکل عمده دیگر برای داشتن فرزند بیشتر، توانایی بدنی مادر است بسیاری از مادران ایرانی بر اثر تغذیه نامناسب یا بیماری دچار مشکلاتی می شوند که مستقیم بر باروری آنان تأثیر دارد. شاغل بودن مادران ایرانی وتحصیل آنان خود به خود باعث میشود مادر خانواده نتواند به نحو احسنت  نقش مادری خود را ایفاکند و به طبع آن به خاطرکمبود وقت برای  تربیت فرزند، میل کمتری برای فرزند آوری خواهد داشت.


.

 
نتایج دیدگاه موافق:
 1-در اسلام در مورد زنان به خانه داری وهمسر داری تأکید شده است زنان خانه دار برخلاف زنان شاغل  وقت  بیشتر و بهتری برای فرزندآوری و تربیت فرزند  دارند.
2-اگر درست مصرف کردن را درزندگی خودمان رعایت کنیم وبه فرزندانمان نیز آموزش دهیم هیچ مشکلی در فرزند آوری نخواهیم داشت. رزق وروزی در دست خداوند است.
3-اگرهر فرد سبک زندگی و فرهنگ اسلامی را رعایت کند فرزند بیشتر نه تنها برای خود فرد بلکه برای جامعه اسلامی نیز مثمر ثمر خواهد بود.
نتایج دیدگاه مخالف:
 1-اجاره کردن منزل با تعداد فرزند بیشتر مشکل اساسی  خانواده ها در جامعه کنونی است.
2- با توجه به اوضاع اقتصادی واجتماعی  خانواده و جامعه  هرچقدر فرزند کمتر باشد بهتر است. زیرا اگر تعداد فرزند یک خانواده کم باشد تربیت فرد بهتر خواهد بود و از لحاظ رفاهی بهتر تامین می شود.
3-تعداد زایمان بیشتر برای جسم مادر ضرر دارد.


 جمع بندی داور:

رهبر معظم( دامت برکاته) در یکی از سخنرانی هایشان فرمودند: یکی از خطراتی که وقتی به عمق آن فکر کنیم تن آدم می لرزد مسئله جمعیت است مسئله کاهش جمعیت را جدی بگیرید ، ده سال که گذشت و  نسل ها پیر شدند این مشکل  قابل علاج نیست.از جمله عوامل مهم کاهش  جمعیت، تغییر سبک زندگی اسلامی به سبک زندگی مدرن می باشد. قناعت و مصرف صحیح تبدیل به اسراف شده است وسنت گرایی وساده زیستی  تبدیل به تجملات شده است   .بهترین حالت برای دشمن کم جمعیت  بودن ایران با اکثریت سالخورده است. در آمار کشورهای پیشرفته وپرجمعیت جوان های پرنشاط وپر نیرو دیده می شود.فرزندآوری یک مجاهدت بزرگ است ، هنر زن است که خداوند ابزارش(صبر،عاطفه،احساس..)  را به زن داده است .کاهش جمعیت آخرین نتیجه تهاجم فرهنگی است. بنابراین  ازدیاد فرزند فقط برای تأمین قدرت سیاسی واقتصادی یا منافع مادی والدین نیست بلکه ریشه در ارزش وجایگاه والا ی آن در مکتب اسلام دارد جمعیت عامل قدرت و امنیت یک کشور است .جمعیت عامل رشد اقتصادی است .پس با بازگشت به فرهنگ وسبک زندگی اسلامی  وتغذیه مناسب عامل افزایش جمعیت  باشیم . 

 

مطالب مرتبط