سبك زندگي اسلامي از منظر سوره مؤمنون

شناسه محتوا : 28725

1397/08/23

تعداد بازدید : 71

اصطلاح سبك زندگي از مفاهيم جديد حوزه‌هاي جامعه‌شناسي و مطالعات فرهنگي و روان‌شناسي به شمار مي‌رود. سبك زندگي الگويي دارد كه مشخص‌كننده روابطي است كه فرد در زندگي ميان ارزش‌ها، باورها و رفتارها برقرار مي‌كند. از جمله منشأهاي سبك زندگي دين است. دين ارزش‌ها، باورها و نگرش‌هاي گوناگوني به افراد جامعه مي‌دهد و آنان هم رفتار خود را با همان ارزش‌ها و باورها شكل مي‌دهند و اهداف خاصي را براي زندگي آينده خود پيش‌بيني مي‌كنند. قرآن كريم به عنوان كامل‌ترين و جامع‌ترين كتاب هدايت با توجّه به آيه «اِنّ هذَا القُرآنُ يَهدي لِلّتي هِي أَقوَمُ» ارائه‌دهنده بهترين الگوي سبك زندگي مي‌باشد و انسان‌ها را به راهي رهنمون مي‌شود كه محكم‌ترين و استوارترين راه‌هاست . يكي از سوره‌هايي كه مي‌توان سبك‌هاي گوناگون زندگي اسلامي را از آن استخراج كرد، سورة مؤمنون است كه در اين تحقيق به آن پرداخته شده است. سوال اصلي در اين تحقيق اين چنين است:"ابعاد موثر بر سبك زندگي اسلامي در سوره مومنون چيست؟"كه به اين سوال در قالب سه فصل با عنوان هاي اصول اعتقادي ،احكام فقهي و آموزه هاي اخلاقي موثر بر سبك زندگي اسلامي در اين پژوهش پاسخ داده شده است.مطالب موجود در تحقيق به شكل كتابخانه‌اي و با استفاده از كتب تفسيري و مقالات مرتبط جمع‌آوري شده است. ازاين پژوهش به دست مي‌آيد كه تك تك سوره‌هاي قرآن كريم آموزه‌هاي نوراني دارند كه عمل به آن‌ها موجبات سعادت دنيوي و اخروي انسان‌ها مي‌شود و هر كس به آموزه‌هاي قرآني در زندگي عمل كند، سبك زندگي اسلامي الگوي حاكم بر سبك زندگي‌اش خواهد بود؛ زيرا سبك زندگي صحيح همان سبك زندگي اسلامي است كه در آيات نوراني قرآن كريم و روايات اهل بيت (ع) آمده است و بايد به جاي پناه بردن به تعليمات جوامع غربي و الگو قرار دادن شخصيت‌هاي غرب‌گرا به دستورات نوراني و انسان‌ساز كلام وحي تمسّك جست. كليد واژه‌ها: سوره مباركه مؤمنون، سبك زندگي، سبك زندگي اسلامي.
پدیدآورندگان
  • : سطح3
  • : تفسير و علوم قرآن
  • : قزوين
  • : قزوين
  • : كوثر