فارس کرسی آزاد اندیشی اولویت طلبه : تحصیل ، فعالیت اجتماعی یا خانواده

شناسه محتوا : 28686

1397/08/12

تعداد بازدید : 103

  • : فارس
  • : آباده
  • : كوثر
  • : الهه عبدالهی ، زهرا احمدی
  • : خانم مرضیه یزدانی
  • : خانم حكيمه فرخي

چکیده نظرات طلاب ارائه کننده بحث
یکی از وظایف اصلی طلاب، تبلیغ و فعالیت فرهنگی اجتماعی است . اما زمان حضور در اجتماع بستگی به خود طلبه دارد که تا چه اندازه آمادگی داشته باشد و برای این امرباید اول تحصیل وتهذیب نفس انجام دهد تا هم خود آسیب کمتری ببیند وهم آسیب به جامعه وارد نکند .
همچنین یک طلبه خانم برای فعالیت فرهنگی در هر مکانی امکان حضور ندارد وبهترین مکان ها ، مدارس دخترانه یا مجالس زنانه یامکان هایی که کمتر با مردان سر وکار داشته باشند با توجه به الگوهای برتر در این زمینه همچون حضرت زهرا وزینب (س) اهمیت ولزوم این امر بیشتربنظر میرسد . 
.

چکیده نظرات طلبه  منتقد :
وظیفه اصلی زن ایجاد آرامش وسکونت در محیط خانواده می باشد . براین اساس فعالیت فرهنگی وتبلیغی زنان طلبه باید بعد از رسیدگی به امور خانه وخانواده باشد تا کوچکترین آسیبی به خانواده وارد نشود
همانگونه که حضرت زهرا (س) بیشترین وقت خود را صرف امور خانواده کرده و حتی برای آموزش دادن امور دینی به زنان ، آنها به خانه ایشان می آمدند .
بنابراین ضرورتی ندارد که زنان برای تبلیغ وارد جامعه شوند بلکه در خانه هم می توانند امر با تربیت فرزند صالح مبلغ خوبی برای جامعه باشند .

نتایج دیدگاه موافق:
1-    حضور بانوان طلبه در اجتماع برای فعالیت های تبلیغی وفرهنگی امری لازم وضروری است .
2-    زمان حضور طلبه دراجتماع بعد از تحصیل وتهذیب نفس  میباشد البته همزمان هم میتواند باشد .
3-    مکان هایی که ارتباط کمتری با مردان باشد برای بانوان طلبه در امر تبلیغ مناسبتر است .


نتایج دیدگاه مخالف :
1-    وظیفه اصلی زن رسیدگی به امور خانه وخانواده است .
2-    مهمترین فعالیت تبلیغی وفرهنگی زن میتواند تربیت فرزند خود باشد . جمع بند ی داور :

  یک طلبه باید با برنامه ریزی مناسب، در حین پرداختن به تحصیل و امور خانواده به کار تبلیغ هم بپردازد. البته باید به این توجه شود که بعضی طلاب شرایطشان به گونه ای است که می توانند زمان بیشتری در بیرون از منزل و اجتماع باشند و به کار تبلیغ بپردازند . حال اگر طلبه ای، به هر دلیلی، وقت و شرایط را ندارند نباید کار تبلیغ را کنار بگذارد در همان خانواده و اقوام خود به این مهم بپردازد.
حضرت زهرا (س) چون مرجع علمی ودینی بودند محل مراجعه واقع می شدند؛نه اینکه در جامعه حضور نداشتند . 

 

مطالب مرتبط