همايش شناخت جايگاه بانو امين و شخصيت بانو امين و تبيين شاخصه هاي الگوي بانوي موفق مسلمان

شناسه محتوا : 28670

1397/08/05

تعداد بازدید : 572

 همايش شناخت جايگاه بانو امين و شخصيت بانو امين و تبيين شاخصه هاي الگوي بانوي موفق مسلمان
  • : شناخت جايگاه بانو امين و شخصيت بانو امين و تبيين شاخصه هاي الگوي بانوي موفق مسلمان
  • : كرمانشاه
  • : 25 آبان ماه 1397
  • : 30 دي ماه 1397
  • : 7 اسفند ماه 1397

مطالب مرتبط