مازندران کرسی آزاد اندیشی حجاب قبل از بلوغ

شناسه محتوا : 28571

1397/07/23

تعداد بازدید : 100

ارائه کننده : منتقد : خانم خورشیدی داور: خانم رمضانیا
  • : مازندران
  • : جويبار
  • : مرکز تخصصی ریحانه الرسول ( س )
  • : خانم بازیانی
  • : خانم خورشيدي
  • : خانم رمضانیا

چکیده نظرات استاد ارائه کننده بحث :

بحث پوشش از مباحثی است که از ابتدای خلقت آفرینش بوده است و بعد از ترک اولی حضرت آدم(ع) خداوند پوشش را از آنها گرفت ، از سویی میل به پوشش نیز از همان زمان بوده که حضرت آدم بعد از برداشته شدن پوشش، خود را با برگ پوشاندند،با وجود این مساله دیدگاه مستقل و مستقیمی مبنی براینکه اشاره به حجاب قبل ازبلوغ شده باشد ،نداریم.لذا مراجع دینی معتقدند اصل پوشش از زمان تکلیف آغاز می شود،آموزش اعتقادات بصورت غیر مستقیم در دین ما از سه سالگی مطرح شده است از اینرو می توانیم زمان پوشش را ازهمان زمان شروع کنیم البته توجه به این نکته ضروریست که به میل آراستگی فرزند توجه شود و پوشش بگونه ای باشد که دست و پاگیر وی نشود.نهادینه شدن حجاب قبل ازبلوغ مانند نقشی است که بر روی سنگ زده می شود،بنابراین ضروریست که خانواده ها در بحث پوشش دختران سهل انگار نباشند.همانطور که نظام آموزشی کشور ازهفت سالگی شروع می شود ولی والدین سعی می کنند که فرزندان را قبل از آن سن برای مدرسه آماده کنند، بحث اعتقادات و احکام شرع نیز به همین صورت است و نباید تا سن تکلیف طول بکشد لذا از همان سه سالگی بطور غیرمستقیم پوشش را در آنها ایجاد کنند.

چکیده نظرات استاد منتقد :
عفاف مقدم برحجاب است،عفاف به معنای خویشتن داری است.از همان ابتدای تربیت اگر زمینه عفاف جاری شود،حجاب هم به همراه آن می آید و حفظ عفاف فرزند، زمینه را برای حفظ حجاب وی فراهم می آورد و اگر حجاب را بدون پرداختن و تقویت  عفاف در فرزندان ایجاد کنیم به محدودیت های رفتاری فرزندان منجر می شود که رشد و شکوفایی آنها را با آسیب همراه می نماید.

نتایج دیدگاه موافق:
1-مادری که در شرایط سخت،برحجاب و پوشش خود مداومت می ورزد ، اهمیت این مسئله  در فرزند وی نهادینه می شود.
2-الگوگیری فرزندان از اطرافیان خود می طلبد که والدین آنها براین امر همت ورزند و گفتار و رفتارشان با هم هماهنگ باشد.
3-پذیرش حجاب قبل از بلوغ موجب می شود در بزرگسالی مقاومت نکنند.
4-پوشش وحجاب قبل از بلوغ به معنای ملزم شدن فرزندان نیست بلکه به معنای آماده سازی وی برای پذیرش حجاب در بزگسالی است.

نتایج دیدگاه مخالف :
1-محدودیت از بازی های کودکانه.
2-دخالت های اطرافیان
3-عدم رشد و شکوفایی
4-تاخیر در ازدواج

 جمع بندی داور :
حجاب قبل از بلوغ میزان و حدی دارد که خانواده ها باید آنرا در نظر بگیرند و طبق علاقه مندی های فرزند تنظیم نمایند پوشش لوازمی دارد که باید بطور کامل باشد و هزینه ای که خانواده متقبل می شود به نتیجه مطلوب ختم می شود. و اگرخانواده خوب عمل کند و مادر به عنوان عنصراصلی رفتار و گفتارش هماهنگ باشد  فرزندشان در اجتماع رنگ  نمی گیرد

 

مطالب مرتبط