زنجان كرسي آزاد انديشي بایدها و نبایدهای پوشش طلبه

شناسه محتوا : 28555

1397/07/19

تعداد بازدید : 75

زنجان كرسي آزاد انديشي پوشش طلبه غير از پوشش عرف است يا خير؟
  • : زنجان
  • : معصومیه قیدار
  • : خانم مهناز رجبی
  • : زینب صبوری
  • : آقاي بابایی

چکیده نظرات استاد ارائه کننده :
حجاب مصونیت زن در برابر طمع و پیشگیری از تحریکات شهوانی است.پوشش با چنین نقشی پیام کوبنده در برابر همه نامحرمان است.  با توجه به آیه 31سوره نور، بانوان زینت های خود را آشکار نکنند و اینکه رنگ روشن در عرف متدینین زینت محسوب می شود، لازم می آید طلبه در مجامع عمومی از این رنگ برای پوشش استفاده نکنددر غیر این صورت  تا حد امکان از نامحرم بپوشاند …. طلاب به عنوان الگو باید به حداقل ها توجه کنند ؛ رفتار ناشایست و پوشش نادرست طلبه دفع مردم از حوزه و دین را سبب می شود و نباید مصداق عالم بی عمل بود .استفاده از رنگ روشن  برای زنان و طلاب خواهر اشکالی ندارد . ولی باید جایگاه ها را بشناسد. رنگ مشکی در ماه محرم، سبب نشاط معنوی است نه افسردگی که دیگران بر این نظریه تاکید دارند .رنگلازم به ذکر است که این رنگ رابهت فرد را می رساند

چکیده نظرات استاد منتقد :

اسلام به عنوان دینی کامل و با نشاط کسی را مجبور به پذیرش بعضی قوانین نمی کندبا این حساب  چه اجباری است که خواهران طلبه برای پوشش خود از رنگ تیره استفاده کنند. در حالی که در روایات معصومین به استفاده از رنگ های  سفید وزرد تاکید شده است. در حوزه های علمیه خواهران طلاب را محصور در رنگ های تیره کرده اند و همه می دانند که روانشناسان علل افسردگی را در رنگ تیره می دانند .پس آیا درست است که این همه سخت گرفته شود؟....
اگر بر فرض مثال، خواهری رنگ روشن استفاده کرد مردها چشم خود را بپوشانند و مصداق آیه (فی قلوبهم مرض...) نباشند...

نتایج دیدگاه موافق:
1-عدم استفاده از رنگ روشن برای خانم، به این دلیل که زینت برای خانم محسوب می شود.
2-عالم بی عمل مثل زنبور بی عسل
3-رنگ تیره نشانه عظمت و ابهت
4-در پذیرفتن دین، باید تمام احکام رعایت شود.
5-به طور قطع رنگ مشکی ثابت نشده رنگ افسردگی است .
6-همه چیزبه دل خواستن نیست پس الا الذین آمنوا و عملو االصالحات کجای زندگی قرار می گیرد....

نتایج دیدگاه مخالف :
1-با پوشش تیره طلبه عدم جذب مردم به حوزه علمیه را سبب می شود.
2-روایات وارده مبنی بر استفاده ازرنگ روشن برای خانم ها
3-رنگ سرتاسرتیره باعث جذابیت بیشتر برای نامحرم
4-مریض بودن قلوب جنس  مخالف (مردها)
5-لا اکراه فی دین بیان کننده آزادی در پوشش (طلبه هم دل دارد)
6-رنگ مشکی رنگ شهرت
7-رنگ مشکی مخصوص فرقه های خونریز (داعش و....)

جمع بندی داور :

پوشیدن لباس رنگی روشن به طورکامل رد نمی شود؛ اما باید طلبه ی خواهر جایگاه خود را بشناسد در کنار محارم خود می تواند از رنگ های شاد استفاده کند او باید تاحد امکان، در محیط علمی و جامعه که با آقایان در ارتباط است پوشش تیره داشته باشد .در ضمن، رنگ مشکی به طورقطعی سبب افسردگی نمی شود دلایل دیگری برای افسردگی وجود دارد. بلکه رنگ مشگی ابهت و عظمت بانوان را  سبب می شود و به عنوان سلاح در مقابل نامحرم و گفتن نه در مقابل دیگران است .اسلام دین شادابی است خواهری که در وادی طلبگی گام بر می دارد باید برای رضای خداوند به عنوان الگوی دینداری ظاهر شود که حرف پزشکان روانشناسان غربی که ریشه ندارد در او اثر نکند.

مطالب مرتبط