بوشهر كرسي آزاد انديشي آیا تحصیل طلاب منافات با زندگی آنها دارد؟

شناسه محتوا : 28554

1397/07/19

تعداد بازدید : 67

  • : بوشهر
  • : جم
  • : حضرت معصومه س
  • : خانم رقیه دشتی
  • : خانم مدینه جعفری وفاطمه بارانی
  • : خانم شیرین شهامتی فر

چکیده نظرات استاد ارائه کننده بحث : اسلام به عنوان مکتبی انسان ساز بیشترین توجه به خانوادهدارد .خانواده بک واحد اجتماعی است که هدف آن در نگاه قرآن تامین سلامت روانی برای زن وشوهر ،پدر ومادروفرزندان هستند.پیامبر اکرم صل الله علیه واله وسلم می فرماید بنیان خانواده بهترین بنیان در روی زمین است .وقتی در تاریخ حضور زنان را بررسی می کنیم مانند حضور زنان در جنگ ها در اوایل اسلام ،حضور زنان در مساجد وبررسی نهضت عاشوراوهمچنین از نشانه های حضور زنان در اجتماع حضور دختران شعیب که کمک به پدر بود ضرورت داشت .گاهی اوقات وارد شدن زنان در اجتماع ضرورت دارد. اینکه زنان اگر توجه به این ایه داشته باشند علیکم باانفسکم اینجا مساله خودسازی است استفاده از زمان و جلوگیری از اتلاف وقت یعنی اولویت زمان وهدایت آندر مسیر صحیحچکیده نظرات استاد منتقد مدیریت زمان به معنای بهره وری مناسب از زمان موجود است با توجه به اینکه یک طلبه هم وظایف مادری دارد وهم وظایف همسری ودر بیرون نیز وظیفه تبلغ این است اگاهی خودش را نسبت به امور لازم بالا ببرد زمانی که در خانه سپری می کنیم در واقع این وقت را مختص باهم بودن وصرف تربیت فرزندان کنیم. مادر سهمی مهم در بهروری از مدیرت در خانواده دارد که معمولا فرزندان از انها الگو برداری می کنند


نتایج دیدگاه موافق:

1-طلبه ای که پنج سال با هزینه امام زمان عجل الله رشد کرده واطلاعات دینی دریافت کرده ایا درست است در خانه بماند .2-وقتی که زن زمان بیشتری را برای رسیدگی به خانه وخانواده می گذارد خداوند نیز اورا یاری می کند که فرزندان دچار اسیب نشوند


نتایج دیدگاه مخالف

:1-دوران پنج ساله وقت یک طلبه برای  درس وتبلیغ زیاد گرفته میشود.2-وقتی می بینیم اجتماع فساد زیاد دارد چگونه فرزندی که هم مدرسه میرود مادر انها را در منزل تنها بگذارد .3- زیاد دیدیم که مادری که خانه دار است فرزندان موفق تری دارند


جمع­ بندی داور

:1بحث خانه وخانواده وبحث تبلغ امیت زیادی دارد این که طلبه ای درس خوانده اطلاعات دینی دریافت کرده نیاز است با توجه به جامعه ای که منتظر امام زمان هستیم به تبلیغ به پردازد  با توج0 ایه نفر که هرکس برود تبلیغ کند  واینکه طلبه بتواند هم به خانواده وهم به درس برسد رعایت این سه شرط لازم است  1-اعتدال داشته باشد 2- مدیرت زمان 3- ولایت داشته باشد