نقش خانواده در تحقق اقتصاد مقاومتي

شناسه محتوا : 28550

1397/07/19

تعداد بازدید : 133

از آن جا كه درسالهاي اخير باشدت گرفتن تحريم ها كشور درشرايط خاصي قرارگرفته ودشمن ازاين راه وارد شده پس لازم است كه مانند ساير عرصه هاي جهادي بسيج همگاني وارد عمل شود. بدون شك مهمترين واثر گذارترين عامل دراين جا نهاد مقدس خانواده است كه مي تواند منشاءتحول فردي واجتماعي ورشد ارزشهاي انساني درميان اعضاءآن باشد . درسالهاي گذشته عوامل زيادي بررفتارهاي اقتصاد ي مردم وخانواده ها اثر گذاربوده است از تبليغات رسانه اي فراوان تا ورود كالاهاي لوكس وتجمل گرايي ومدگرايي وچشم وهم چشمي در ميان خانواده ها ودور شدن از آموزه هاي ديني وفاصله گرفتن ازسبك زندگي اسلامي و.....كه باعث شده فرهنگ اقتصاد ي جامعه ما بارفتار اقتصادي مبتني بر اسلام فاصله بگيرد. تجمل گرايي ،حركت خانواده را به سوي اهداف مقدس خود با مانع رو به رو مي سازد و عاملي براي اختلاف خانوادگي و.نگراني روحي اعضا مي شودتعادل روحي خانواده را برهم زده و موجب،از هم گسيختگي اين نهاد مقدس مي شود و به منافع ملي نيز آسيب وارد مي كند. اهميت مديريت منابع اقتصادي خانواده تا آنجاست كه مديريت درست وپرهيز از تجل گرايي به تحكيم بنيان خانواده وكاهش تنش ها و مشكلات خانوادگي خواهد انجاميد دراين تحقيق سعي شده است باالهام ازآيات وروايات وكتاب شريف نهج البلاغه نقش خانواده درتحقق اقتصاد مقاومتي مورد بررسي قرار گيرد.
پدیدآورندگان
  • : سطح3
  • : تفسير و علوم قرآن
  • : مركزي
  • : اراك
  • : ريحانه‌النبي«س»