تصوير آفريني هنري در سوره مباركه اعراف

شناسه محتوا : 28539

1397/07/15

تعداد بازدید : 129

تصويرآفريني هنري كه يكي از وجوه اعجازهنري قرآن كريم به شمار مي‌رود، به معني بهره گيري از كلمات وجملات ، بانظمي دقيق وبه شيوه اي لطيف وهنري است به گونه اي كه يك معنا و مفهوم خاص را درقالب حقيقي زنده ومجسم ارائه مي دهد و ضمن برانگيختن خيال و احساسات مخاطب،فكروپيام خاصي را نيز به وي منتقل نمايد.قرآن به عنوان يك معجزه ادبي و هنري بزرگ به شمار مي‌رود به همين خاطر آفرينش تصاوير شگفت‌آور هنري يكي از مهمترين ويژگي‌هاي اعجاز آن شناخته شده است و مجموعه‌ي الفاظ و آيات الهي ريشه در اين تصويرآفريني هنري دارد. در اين پژوهش به اين سؤال پاسخ داده شده كه در سوره اعراف از چه تصويرآفريني هنري استفاده شده است؟ از نگاه اين پژوهش انواع تشبيه‌ها، استعاره‌ها و مجازها در سوره اعراف به كار رفته شده است. از جمله: خداوند در (آيه 40) اين سوره، ورود دروغگويان به بهشت را به رد شدن شتر از سوراخ سوزن تشبيه كرده است كه اين امرِ محال و غيرممكني است. و يا در (آيه 154) از اين سوره، سكوت براي غضب استعاره آورده شده است كه خداوند با وجود بخشيدن به غضب و فرو بردن خشم كه صفتي انساني هستند، افكار انسان را به جايي سوق مي‌دهد كه هدفشان از نزول اين آيه به خوبي دريافت شود و يا در زمينه‌ي مجاز (آيه 4) از اين سوره، خداوند لفظ قريه را كه به معناي روستا است به كار برده ولي منظور آن مردم روستا و ساكنان آن مي‌باشد. خداوند با آوردن اين آرايه‌هاي ادبي فهم كلام خويش را براي مخاطبان اين كتاب راستين آسان‌تر فرموده و در عين حال به زيبايي و رسايي و بلاغت آيات قرآن پرداخته‌اند به طوري‌كه هيچ متن و كتابي به پاي رسايي و شيوايي آن نمي‌رسد. سوره اعراف با داشتن 206 آيه، يكي از بلندترين سوره‌هاي قرآن كريم به شمار مي‌رود. اين سوره به بيان داستان‌هايي آموزنده در مورد پيامبران و درس زندگي و عبرت آموزي از آن‌ها پرداخته است كه خداوند آن را با استفاده از تشبيه، استعاره، مجاز و ديگر آرايه‌هاي ادبي به خوبي به تصوير كشيده‌اند. كليدواژه‌ها: قرآن، تصويرآفريني، سوره اعراف، تشبيه، استعاره، مجاز
پدیدآورندگان
  • : سطح3
  • : تفسير و علوم قرآن
  • : مازندران
  • : جويبار
  • : ريحانه‌الرسول«س»