نقش امام هادي ـ عليه السلام ـ در تفسير قرآن

شناسه محتوا : 28532

1397/07/14

تعداد بازدید : 148

بين قرآن و اهل بيت پيوندي عميق و ناگسستني وجود دارد، قرآن و اهل بيت ـ عليهم السلام ـ دو همتاي هم هستند و از يكديگر جدايي ناپذيرند، قرآن همراه امامان و هرگز از آنان جدا شدني نيست و هر كسي كه از ائمه اطهار دور شود گمراه خواهد شد. امام هادي ـ عليه السلام ـ در تفسير قرآن نقش مهمي را ايفا كرده است كه آن نقش تربيتي و راهنمايي مردم به راه تفسير صحيح بود و لذا تفسير ايشان از قرآن در قالب روايات به ما رسيده است و جنبه الگويي دارد و به برخي از صحابه و شاگردان خود در فضاي سخت و شكننده شيوه هاي تفسير درست را ارائه كرده‌اند. از رسالت‌هاي مهم امامان معصوم ـ عليهم السلام ـ تبيين احكام و تفسير قرآن كريم است از اين رو امامان معلمان و مفسران حقيقي قرآن‌اند براي فهم دقيق قرآن‌كريم بايد به آنان مراجعه كرد و شيوه و روش صحيح تفسير را بايد از آنان آموخت. از امام هادي ـ عليه السلام ـ نيز ميراث قرآني ارزشمندي باقي مانده است. با آنكه امام هادي ـ عليه السلام ـ همانند ساير اجدادش آزادي عمل نداشت و از سوي دستگاه حاكم تحت نظر بود، اما ايشان از همه فرصت هايي كه به وجود آمده بود استفاده كردند و معارف عالي قرآن را به جويندگان و تشنگان قرآن چشاندند. در زمان امام هادي ـ عليه السلام- فرقه‌هاي مخرب زيادي به وجود آمده بودند، به همين دليل شبهات متعددي پيرامون قرآن به وجود آمد، مانند شبهه تحريف قرآن، حدوث و قدوم قرآن، همچنين در مورد شيوه تفسير قرآن كريم مباحث مختلفي به وجود آمد. امام هادي ـ عليه السلام ـ با بيان تفسير صحيح قرآن كريم و پاسخ گويي به شبهات مطرح شده، از به انحراف كشيده شدن بسياري از مسلمانان جلوگيري كرد. تحقيق حاضر با روش كتابخانه‌اي و هدف توسعه اي، تلاش مي‌كند كه نقش تربيتي و آموزشي امام هادي ـ عليه السلام ـ را در تفسير قرآن با استفاده از منابع روايي، تفسيري و تاريخي بيان كند. امام هادي ـ عليه السلام ـ شاگردان برجسته‌اي را در تفسير تربيت نمودند كه در جامعه اسلامي به روشنگري و تفسير صحيح قرآن كريم مي‌پرداختند.
پدیدآورندگان
  • : سطح3
  • : تفسير و علوم قرآن
  • : كرمانشاه
  • : كرمانشاه
  • : ولي‌عصر«عج»