نشانه هاي رفتاري ايمان در آيات و روايات

شناسه محتوا : 28513

1397/07/09

تعداد بازدید : 184

ايمان ، همان باورِ قلبي به وجود برخي امور ماورايي است و باور به جهانِ غيب،اعتقادِ قلبي به وجود خداوند به عنوان آفريننده و تدبير كننده انسان و همه موجودات و اعتقاد به حقانيت مسائلي كه توسط وحي بر پيامبر نازل و به انسان ابلاغ شده و نيز رفتار و سلوك بر اساس اين باورها است.. براي اثبات وجود ايمان در قرآن و روايات نشانه‎هاي و علائم بيان شده است كه در رفتار مومنان بروز و ظهور مي‌يابد. مؤمنان در جامعه اسلامي داراي ويژگيهايي غير از اقرار زباني به ايمان هستند كه ايشان را از ساير افراد جامعه متمايز مي كند . خصوصيات غير بياني يعني ظاهري و رفتاري أعم از نوع پوشش، نوع سلوك و رفتار با ديگران و لحن صدا در هنگام سخن گفتن و ... در مؤمنان وجود دارد كه به عنوان مشخصه هايي منحصر به فرد براي شخص با ايمان شناخته مي شود و ديگران از طريق آن خصوصيات و نشانه ها، مؤمن بودن اين افراد را درمي يابند. فرهنگ اسلامي ما در طول چهارده قرن گذشته بسياري از اين ويژگيها را در جامعه منتشر ساخته است. در فرآيند نگارش اين پايان نامه در پنج فصل به نشانه هاي رفتاري فرد مؤمن در ارتباط با خدا،خويشتن ،مردم و طبيعت پرداخته شده است.درفصل اول مفاهيم گنجانده شده و در فصل دوم:خشنودي به رضاي الهي،خشوع و خضوع،تسليم در برابر حضرت حق،دوري از گفتار و عملكردبيهوده،پاكدامني ، حيا و .... در فصل سوم : كسب عزّت نفس و پرهيز از ذلّت،مراقبت از روح و روان و جسم خود به عنوان امانت الهي،حفظ آبرو و حيثيت خودو ... در فصل چهارم: خوش اخلاقي؛ اظهار شادي و لبخند زدن در هنگام ديدار دوستان ، اظهار محبت به ديگران و پاسخگويي به محبت آنان،رعايت انصاف با ديگران، وفاداري و ... در فصل پنجم: سفارش‌هاي قرآن براي صيانت از محيط زيست، حفظ امنيت و سلامت درختان و گياهان،حفظ امنيت و سلامت حيوانات و...پرداخته شده است.
پدیدآورندگان
  • : سطح3
  • : تفسير و علوم قرآن
  • : قزوين
  • : قزوين
  • : كوثر