راهكارهاي پيروي فرزندان از والدين بر اساس آيات و روايات

شناسه محتوا : 28326

1397/05/25

تعداد بازدید : 206

يكي از موضوعات مهم تربيتي براي والدين، پيدانمودن راهحلهايي علمي و عملي جهت پيروي فرزندان از پدر و مادر مي‌باشد؛ زيرا از نظر قرآن¬كريم و روايات احترام و احسان به پدر و مادراز جايگاه ويژه¬اي برخوردار مي¬باشد و همان¬طور كه مشخص است از مهم¬ترين مصاديق احسان به والدين، اطاعت از آن¬ها مي¬باشد كه از واجبات مؤكّد در دين مبين اسلام است.در نتيجه بايد به آن توجه بسيار نمود و براي اينكه اين فضيلت مهم اخلاقي تحقق پيدا كند پدر و مادرها بايد در تربيت فرزندان خود تلاش بسيار نمايند كه به دنبال آن، فرزنداني فرمانبردار پدر و مادر تربيت كنند. در همين راستا،والدين بايد راه‌حل‌هايي مذهبي درزمينه‌ي پيروينمودن فرزندان، پيدا كنند و همچنين از كارشناسان مذهبي و آشنا به تربيت اسلامي، بسيار كمك بگيرند و آموزش لازم را در اين راستا ببينند و در زندگي خود به آن عمل نمايند و تا جايي كه لازم است فرزندان خود را آگاه كنند و همچنين اطلاعات بدست آمده را به اطرافيان خود نيز منتقل نمايند و بدانند كه كوتاهي آن‌ها چهبسا ممكن است باعث بوجودآمدن اختلافات خانوادگي گردد و سعادت و آرامش خانواده را از بين ببرد و اگر ادامه يابد جدايي اعضاي خانواده را به دنبال خواهد داشت. بنابراين آشنايي پدر و مادر با راهكارهاي صحيح و اسلامي براي پيروي فرزندان و همچنين عملنمودن به اين راهكارها، موجب از بينرفتن فاصله بين والدين و فرزندان و افزايش صميميت بين آن‌ها شده و در نتيجه سعادت، رشد و تعالي و پايداري خانواده و حتي جامعه را به همراه دارد و مهم‌تر از همه، اطاعت از فرمان الهي در مورد پيروي از والدين تحقق مي‌يابد. اين تحقيق سعي كرده است تاحدي به اين راهكارها به روش توصيفي تحليلي بپردازد.
پدیدآورندگان
  • : سطح3
  • : تفسير و علوم قرآن
  • : يزد
  • : يزد
  • : امام‌حسين«ع»