موارد متعلق خمس با توجه به |آیه 41 سوره انفال

شناسه محتوا : 28241

1397/04/09

تعداد بازدید : 57

  • : تالیف
  • : جشنواره علامه حلی
  • : دهمين جشنواره علامه حلي (ره)
  • : آقاي محققيان