واکاوی بارزترین فوائد کار مطلوب و اشتغال زدایی بر زندگی انسان، در قرآن و حدیث

شناسه محتوا : 27564

1397/04/07

تعداد بازدید : 104

پدیدآورندگان
  • : تالیف
  • : مسابقه رشد
  • : ششمين جشنواره پژوهش گروهي رشد
  • : ,رودابه رضائي