تأثیر دینداری بر افزایش بهره وری در سازمان ها

شناسه محتوا : 27501

1397/04/07

تعداد بازدید : 88

پدیدآورندگان
  • : تدوین
  • : دستاوردهای پژوهشی
  • : پانزدهمين جشنواره بانوي كرامت
  • : آقاي ابوالفضل پاكدامن