گونه شناسي اصحاب و راويان امام سجاد «عليه السلام»

شناسه محتوا : 26526

1397/03/19

تعداد بازدید : 80

با شهادت امام حسين(ع)، امام سجاد(ع)، فرزند ايشان، به امامت رسيد. در اين دوران، پيروان مكتب اهل بيت(ع) در غربت فاجعه پس حادثه كربلا، در خفقان شديدي به سر مي بردند و ياري و ياوري براي امام سجاد(ع) باقي نمانده بود. اما آن حضرت با اعمال روش¬هاي خاص خود كه از پيامبر گرامي اسلام (ص) و خاندان عصمت و طهارت (ع) به ارث برده بود، مسلمانان، به ويژه تابعين را مجذوب خويش نموده و در مكتب تربيتي خويش آنان را هدايت و به راه حق رهنمون گردانيد. از بين آنان تعدادي روايتگر احاديث آن حضرت شدند. راويان آن حضرت از جهات مختلف تنوع داشتند. از جهت اعتقادي برخي امامي و برخي غير امامي و غير اماميان برخي شيعه و برخي سني بودند. هم چنين برخي از راويان شيعه از تخصص هاي علمي ويژه¬اي چون كلام، فقه، حديث و غيره برخوردار بودند. همه راويان آن حضرت عرب نبوده، بلكه تعدادي غير عرب(اعم از ايراني، رومي و غيره) در بينشان وجود داشتند. اين پژوهش با بررسي دقيق اين گونه¬ها، از طريق منابع اصيل تاريخي، رجالي و حديثي به بازشناسي زندگي اصحاب و راويان امام سجاد (ع) كه در دوران سختي از تاريخ شيعه مي زيسته¬اند و در راه گسترش معارف اهل بيت (ع) رنج ها و مرارت¬هاي زيادي را متحمل شده¬اند، دست يازيده است.
پدیدآورندگان
  • : سطح3
  • : تاريخ اسلام
  • : قم
  • : قم
  • : معصوميه