شناسایی میزان تأثیرگذاری روش های برقراری ارتباط طلاب با مخاطبان بر کاهش آسیب های اجتماعی در بین جوانان و نوجوانان شهرستان گرگان

شناسه محتوا : 26030

1396/12/02

تعداد بازدید : 93

پدیدآورندگان
  • : تالیف
  • : مسابقه رشد
  • : ششمين جشنواره پژوهش گروهي رشد
  • : ,حسينعلي سرگزي