تعريف و اهداف کارنامه پژوهشی طلاب

شناسه محتوا : 24515

1396/11/03

تعداد بازدید : 325

کارنامه پژوهشی طلاب


تعريف و جايگاه
کارنامه پژوهشي، پرونده‌اي است که يکايک تلاش‌هاي پژوهشي طلبه در آن ثبت مي‌گردد و این احساس را در طلاب، شکوفا می‌کند که هریک از ایشان، در زمينه پژوهش، نقشی اساسي و مسؤوليتی بنيادين را برعهده دارد. همچنين از آن‌جا که حضور طلبه در مقاطع تحصيلي بالاتر، وابسته و مشروط به تلاش موفق پژوهشي است، مدارس و طلاب، وظيفه و تعهد مي‌يابند که براي ثبت اين تلاش‌ها در تمام دوره‌ تحصيل، با جديت اهتمام ورزند.
اهداف:
1.  بالندگي و توان‌افزايي پژوهشي طلاب.
2.  زمينه‌سازي براي کشف و پرورش چهره‌هاي پژوهشگر.
3.  برانگيختن نشاط و شور پژوهشي در حوزه‌هاي علميه خواهران.
4.  فراهم ساختن زمينه رقابت و هماوردي علمي ميان طلاب پژوهشگر.

ساختار :

کارنامه نیم‌سالانه طلبه

 

کارنامه دوره‌ای طلبه: