معرفي گروه هاي اداره پژوهش‌های طلاب در كوثرنت

شناسه محتوا : 24514

1396/11/03

تعداد بازدید : 1670

گروه پایان‌نامه نویسان سطح سه 

مالک: رئیس اداره پژوهش‌های طلاب

اعضاء: کلیه طلاب محترم سطح سه

اهداف:

این گروه با رویکرد آموزش پایان نامه نویسی و اطلاع رسانی آخرین رویدادهای پایان نامه های سطح سه حوزه های علمیه خواهران ایجاد شده است. همچنین پاسخ‌گوی پرسش‌های طلاب محترم درخصوص آیین‌نامه و مشکلات سامانه‌ای نیز می‌باشد.

بانک پایان‌نامه‌ها

مالک: رئیس اداره پژوهش‌های طلاب

این گروه به معرفی پایان‌نامه‌های دفاع شده در مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه خواهران می‌پردازد

و چکیده این پایان‌نامه‌ها را در اختیار طلاب قرار می‌دهد.

 گروه اداره پژوهش‌ها و معاونین پژوهشی سطح دو

مالک: رئیس اداره پژوهش‌‌های طلاب                                     

تاریخ شروع فعالیت:

19/12/1395

اعضا:

کلیه معاونین محترم پژوهش استان‌ها و مدارس

اهداف:

1- آشنایی معاونین محترم با برنامه‌های اداره
2- استفاده از دیدگاه‌های معاونین پژوهشی در خصوص اجرای بهتر برنامه‌های اداره
3- بهره‌گیری معاونین محترم از فیلم‌های آموزشی، جهت توجیه بهتر برنامه‌های اداره
4- پاسخ‌گویی به سوالات احتمالی معاونین و رسیدگی به مشکلات آنان
5- درج اخبار برگزاری برنامه‌های اجرا شده در مدارس، جهت ایجاد رقابت علمی و اشتیاق پژوهشی در دیگر همکاران

گروه اداره پژوهش‌ها و معاونین پژوهشی سطح سه

مالک:رئیس اداره پژوهش‌‌های طلاب                                                                                                                      
تاریخ شروع فعالیت:
8/11/96
اعضا:
کلیه معاونین محترم پژوهش استان‌ها و مدارس سطح3
اهداف
:
1.آشنایی معاونین محترم با برنامه‌های اداره
2.استفاده از دیدگاه‌های معاونین پژوهشی در خصوص اجرای بهتر برنامه‌های اداره
3. بهره‌گیری معاونین محترم از فیلم‌های آموزشی، جهت توجیه بهتر برنامه‌های اداره
4.پاسخ‌گویی به سوالات احتمالی معاونین و رسیدگی به مشکلات آنان
5. درج اخبار برگزاری برنامه‌های اجرا شده در مدارس، جهت ایجاد رقابت علمی و اشتیاق پژوهشی در دیگر همکاران

گروه اداره پژوهش‌های طلاب (ویژه سطح دو)

مالک:
رئیس اداره پژوهش‌‌های طلاب 
   
تاریخ شروع فعالیت:
18/02/1396
اعضا:
کلیه طلاب علاقه‌مند و معاونین محترم پژوهشی
اهداف:
1.    آشنایی طلاب محترم با برنامه‌های پژوهشی
2.    آشنایی با دیدگاه‌های طلاب در خصوص برنامه‌‌های پژوهشی و پاسخ‌گویی به پرسش‌های تحقیق پایانی
3.    پاسخ‌گویی به سوالات احتمالی طلاب محترم و رسیدگی به مشکلات آنان
4.    درج اخبار برگزاری برنامه‌های اجرا شده در مدارس، توسط طلاب؛ جهت ایجاد رقابت علمی و اشتیاق پژوهشی
5.    قرار دادن مطالب کمک پژوهشی، توسط اعضاء جهت استفاده دیگر طلاب محترم
6.    دریافت پیشنهادهای طلاب و بهره‌گیری از آن‌ها

 

گروه اساتید برنامه مهارت‌آموزی پژوهشگری دو

مالک:

رئیس اداره پژوهش‌های طلاب

اعضاء:

کلیه استادان برنامه مهارت‌آموزی پژوهشگری سطح دو                                                                             

اهداف:

پل ارتباطی اداره پژوهش‌های طلاب به عنوان متصدی برنامه مهارت‌آموزی پژوهشگری با استادان محترم اجراکننده این برنامه

پاسخگویی به پرسش‌های استادان و رفع ابهامات احتمالی

دریافت پیشنهادهای استادان محترم

نكته : لازم به ذكر است فقط طلاب حوزه هاي علميه خواهران مي توانند وارد شبكه اجتماعي مجازي كوثرنت شوند.