آثار تربيتي فرزندآوري بر محيط خانواده از ديدگاه آيات و روايات

شناسه محتوا : 24477

1396/10/20

تعداد بازدید : 52

چكيده اسلام برترين دين الهي است، در تعاليم آسماني خود به خانواده اهميت ويژه اي داده است . خانواده مهمترين و محبوب ترين نهادي است كه در اسلام بنا شده است و جايگاه خاصي دارد. اسلام به دنبال رشد و تعالي خانواده است و اين مهم از طريق تربيت افراد خانواده محقق مي شود. يكي از عواملي كه در تربيت اعضاي خانواده تاثير به سزايي دارد ، فرزندآوري و فرزند پروري است. از نظر قرآن و روايات فرزندان جايگاه ويژه اي در خانواده دارند. اسلام نسبت به تربيت و حقوق فرزندان در خانواده اهميت بسياري قائل است و پرداختن به تربيت آن ها را از سال ها قبل از تولدشان لازم مي داند. بررسي آموزه هايي كه در باب تربيت نفس، انتخاب همسر شايسته، تربيت در دوران قبل و بعد از بارداري، دوران كودكي ، نوجواني و جواني فرزندان، وارد شده است حاكي از اهتمام اسلام به اين امر مهم است. در كل نظر اسلام نسبت به فرزندآوري مثبت است و اين به جهت آثار تربيتي فراواني است كه در محيط خانواده به جا مي گذارد ؛ از جمله : آثار اخلاقي ، فرهنگي ، اجتماعي و اقتصادي . آن چه كه در اين پايان نامه و به روش كتاب خانه اي مورد بررسي قرار گرفته است ، پرداختن به آثار تربيتي فرزندآوري بر محيط خانواده از ديدگاه آيات و روايات بوده است. اين بررسي ما را به نتايج مثبت فرزندآوري رساند؛از جمله: فرزندان نعمت هاي الهي اند، باعث افزايش روزي مي شوند، كمك دهنده به والدين و ادامه دهنده ي راه آنان هستند، به عنوان اعمال متأخر و سبب امتحان والدينند، باعث نيكي و احسان والدين مي شوند، طلب آمرزش براي والدين مي كنند و مي توانند سپر آتش براي والدين خود باشند. واژگان كليدي : آثار تربيتي، خانواده، فرزندآوري، اخلاق، فرهنگ، اجتماع، اقتصاد، آيات و روايات .
پدیدآورندگان
  • : سطح3
  • : تفسير و علوم قرآن
  • : تهران
  • : تهران
  • : كوثر