بررسي تطبيقي خشونت هاي رفتاري وگفتاري همسران ازمنظرفقه وحقوق

شناسه محتوا : 24475

1396/10/18

تعداد بازدید : 54

چكيده سپاس و ستايش پروردگار بي‌همتايي را سزاست كه به ما توفيق پيروي از كامل‌ترين دين را عنايت فرمود و شكر بي‌كران مخصوص خداوندي است كه به ما نعمت بهره‌مندي از مجموعه‌ي گران‌سنگ معارف ديني را عطا فرمود. با پژوهش در درياي عميق معارف دين اسلام مي‌توان گفت اسلام با تعاليم خويش، حياتي دوباره به كالبد بشري بخشيد و فصل نويني را فرا روي انسان گشود. اسلام به‌عنوان دين كامل و نهايي دربار ه ي تمام جنبه‌هاي حيات بشري داراي تعاليم و آموزه‌هاي گرا ن بهايي است كه با دقت نظر در آن‌ها مي‌توان به عمق و ژرفاي تعاليم و آموزه‌هاي دين اسلام پي برد و بر حقانيت آن مهر تأييد نهاد. يكي از اتهاماتي كه از سوي افراد ناآشنا به آموزه‌هاي دين اسلام مطرح مي‌گردد موضوع تائيد خشونت عليه زن و تنبيه بدني وي در خانه مي‌باشد. برخي از افراد به‌ظاهر متدين نيز گمان كرده‌اند اسلام نيز از اين موضوع طرفداري نموده است. در برخي خانواده‌هاي ما كه باورهاي نادرست و رسوخ افكار جاهلي به نام اسلام رواج دارد مردم مي‌پندارد با ازدواج و تشكيل خانواده، زن را اسير خودساخته است و مي‌تواند با وي هرگونه رفتاري كه خواست انجام دهد. درحالي‌كه اسلام با ظهور خويش درصدد ارتقاي شخصيت زن برآمد و با اختصاص سور ه اي خاص به نام زنان يعني سوره «نساء» بر تمام باورهاي غلط خط بطلان كشيد و با صراحت به بيان حقوق زنان پرداخت. اما دشمنان غر ض ورز با بهانه‌هاي واهي درصدد انتساب رفتار غيراخلاقي، غير شرافتمندانه خشونت عليه زنان به اسلام هستند. درحالي‌كه در نگاه جامع‌نگر به آموزه‌هاي ديني خلاف اين پندار ديده مي‌شود. در آموزه‌هاي ديني تصريح‌شده كه هرگز نبايد در برنامه زندگي مشترك زن و مرد خشونت جاري باشد بلكه اشاره مي‌شود كه نخستين برنامه بايد مهر و محبت، ملايمت و نرمي و عفو و گذشت باشد، زيرا انسان سالم كه داراي عقل و منطق است نيازي به رفتارهاي خشونت‌آميز ندار د. مرد مي‌تواند در زندگي خانوادگي باعزت و اقتدار همراه با لطف و رحمت رفتار نمايد نه آن‌كه قدرت را در گفتار و رفتار خشن جست‌وجو كند. با توجه به‌ضرورت موضوع و با كسب توفيق الهي براي تأمين دو هدف عمده‌ي؛ اطلاع‌رساني كافي و شبهه زدايي مقاله حاضر تهيه گرديد تا بتواند گامي در جهت سلامت اجتماعي و خانوادگي بردارد.
پدیدآورندگان
  • : سطح3
  • : فقه و اصول
  • : قم
  • : قم
  • : صديقه‌كبري«س»