جايگاه تبرك از ديدگاه فريقين

شناسه محتوا : 24348

1396/07/19

تعداد بازدید : 71

اين پايان نامه جايگاه تبرّك از ديدگاه فريقين را مورد بررسي قرار داده است. برخي افراد يا اشيا امتياز و مقام خاصّي در نزد خداوند متعال دارند مانند قبر و منبر پيامبر صلي الله عليه و آله و ... كه انسان به واسطه ي لمس كردن آن ها به بركت و زيادي در خير مي رسد. شيعه و اهل سنّت، طبق آيات قرآن و روايات، تبرّك را امري جايز مي دانند و صحابه ي پيامبر صلي الله عليه و آله نيز در زمان حيات و وفات پيامبر صلي الله عليه و آله به آثار پيامبر صلي الله عليه و آله، مانند آب وضو و موي ايشان و هم چنين به منبر و قبر ايشان تبرّك مي جستند. و تبرّك مخصوص اسلام و مسلمانان نيست و در اديان گذشته وجود داشته است مانند تبرّك جستن حضرت يعقوب عليه السّلام به پيراهن حضرت يوسف عليه السّلام و يا تبرّك جستن بني اسرائيل به تابوت حضرت موسي عليه السّلام. و چون اين امر توسّط خداوند ردّ نشده است خود دليلي بر جواز آن مي باشد. و بر اين اساس در راستاي تبيين جايگاه تبرّك از ديدگاه فريقين ابتدا به مفهوم شناسي واژه ي تبرّك و واژه هاي قريب به معناي تبرّك پرداخته و پس از معرّفي فريقين (شيعه و سنّي) و وهّابيّت،‌ به مستندات قرآني و روايي فريقين درباره ي تبرّك پرداخته شده است و شبهات مطرح شده از وهّابيّت مورد نقد و بررسي قرار گرفته است. و براي جمع آوري مطالب از روش كتابخانه اي استفاده شده است.
پدیدآورندگان
  • : سطح3
  • : تفسير و علوم قرآن
  • : قم
  • : قم
  • : مؤسسه‌آموزش‌عالي‌حوزوي معصوميه