عوامل جلب رحمت الهي از منظر قرآن

شناسه محتوا : 24127

1395/12/28

تعداد بازدید : 652

رحمت الهي يكي از مهمترين مسائل حيات آدمي است. چرا كه آفرينش مرهون رحمت الهي است و تمامي آفريده هاي خدا مشمول لطف و عنايت حق تعالي هستند، خاصه انسان كه داراي كرامت ويژه اي است و آئينه تمام نماي حق مي باشد و رحمت الهي را درباره ي او نهايتي نيست. اين مقاله كه با روش توصيفي – تحليلي و با مطالعه ي تفاسير و كتب و مقالات مرتبط؛ سامان يافته كه علاوه برمعرفي چهره ي مهربان خداوند؛ به مواردي دست يافته كه اميد آن است معرفت و شناخت اين عوامل در كاشتن بذر اميد و نشاط و افزايش شوق ايمان و بندگي و وصول به سعادت و كمال انساني و در انتها رسيدن به رحمت خاص خداوند مفيد باشد. مهم ترين عواملي كه براي رسيدن به رحمت خاص الهي در اين تحقيق بدان رسيديم عبارتند از: ايمان به خدا، سكوت و ادب هنگام تلاوت قرآن، هجرت، اخلاق نيكو، صبر و پايداري هنگام مصيبت ها، مبارزه با نفس، رحم به مردم، عفو و گذشت از خطاها و لغزش ديگران، عدالت، رحم به مردم، شهادت در راه خدا، اصلاح بين برادران، استغفار، سجده هاي طولاني،دوست داشتن علي (عليه السلا) و اهل بيت (عليهم السلام)، زيارت ائمه (عليهم السلام)، عيادت از بيمار. واژگان كليدي:عوامل،جلب،رحمت الهي،قرآن 
پدیدآورندگان
  • : سطح3
  • : تفسير و علوم قرآن
  • : مازندران
  • : بابل
  • : الزهراء«س»