پاور پوینت های کارگاه آشنایی با ابزار های فناورانه پژوهشی

شناسه محتوا : 24068

1395/11/21

تعداد بازدید : 902

پاور پوینت های کارگاه آشنایی با ابزار های فناوارنه پژوهشی

پاور پوینت های کارگاه آشنایی با ابزار های فناوارنه پژوهشی:

  1. آموزش گوگل
  2. آشنایی با نرم افزارهای محتوایی و ابزاری