سین برنامه جلسات توجیهی برخط (آنلاین ) مربوط به معاونان پژ‍وهش استانی

شناسه محتوا : 24048

1395/11/11

تعداد بازدید : 375

جلسات توجیهی برخط (آنلاین) معاونان پژوهش‌استان

برنامه بهمن ماه

زمان اجرا: روزهای سه شنبه

ردیف

تاریخ

ارائه‌کننده

موضوع

ساعت‌اجرا

مدت‌طرح‌ سؤال‌ و‌ پاسخ‌گویی

1

12/11/95

آقای کرامتی وآقای ادیب‌زاده

جلسه توجیهی در خصوص جشنواره‌ها

8:15 –9

15 دقیقه

2

12/11/95

آقای نصاری

آشنایی با پویش

9:15 –10

15 دقیقه

3

12/11/95

آقای حاجی پور

توجیه شرح وظایف شوراهای علمی _ پژوهشی

10:15 –11

15 دقیقه

4

12/11/95

خانم جوانمردی

گزارشی از فراخوان استعدادهای برتر و ممتازان عرصه آموزش سال 95-94 حوزه­های علمیه خواهران (پرونده­ها و مصاحبه­ها)

11:15 –12

15 دقیقه

5

19/11/95

آقای حسنوند

امور کتابخانه‌ها

8:15 –9

15 دقیقه

6

19/11/95

خانم سوری

توجیه بخشنامه گزارش عملکرد هسته های پژوهشی

9:15 –10

15 دقیقه

7

19/11/95

آقای رجبی‌نیا

افتتاح رسمی وآغاز به کار کارگروه های پایان نامه ها

10:15 - 11

15 دقیقه

8

19/11/95

آقای اسحاقی

تبیین وظایف وکارکردهای کارگروه های تخصصی  پایان نامه های استانی

11:15 - 12

15 دقیقه

9

26/11/95

آقای نصاری

آشنایی با پویش

8:15 –9:5

15 دقیقه

10

26/11/95

خانم جوانمردی

توضیح در باره فراخوان استعدادهای برتر سال 96-95 نوبت دوم عرصه آموزش و نوبت اول عرصه پژوهش (دفترچه ، کاربرگ­ها، بررسی پرونده­ها، شرح وظایف نمایندگان استانی و ....   .

9:15 –10:5

15 دقیقه

11

26/11/96

آقای کرامتی و آقای ادیب‌زاذه

جلسه توجیهی در خصوص جشنواره‌ها

10:15 –11:5

15 دقیقه

 

جلسات توجیهی برخط (آنلاین) معاونان پژوهش‌استان

برنامه اسفند ماه

زمان اجرا: روزهای سه شنبه

ردیف

تاریخ

ارائه‌کننده

موضوع

ساعت‌اجرا

مدت‌طرح‌ سؤال‌ و‌پاسخ‌گویی

1

3/12/95

آقای ابراهیم‌پور

جلسه توجیهی سامانه فراخوان‌های پژوهشی

8:15 –9

15دقیقه

2

3/12/95

آقای نصاری

آموزش نرم‌افزار جامع‌الاحادیث 3و5

9:15 –10

15 دقیقه

3

3/12/95

آقای هراتیان

طرح شناسایی اساتید راهنما

10:15 - 11

15 دقیقه

4

17/12/95

آقای نصاری

آموزش نرم‌افزار جامع‌الاحادیث 3و5

8:15 –9

15 دقیقه

5

17/12/95

خانم غفاری –خانم فاطمی

جلسه توجیهی در راستای تکمیل جداول گزارش عملکرد

9:15 –10

15 دقیقه

6

17/12/95

آقای نصاری

آموزش نرم‌افزار جامع‌الاحادیث 3و5

10:15 –11

15 دقیقه

7

24/12/95

خانم جوانمردی

توضیح درباره نحوه ارسال گزارش­ بررسی پرونده­ها از مدیریت­های استانی ( تکمیل کاربرگ­های خلاصه پرونده­ها، روکش و ....... . با توجه به آسیب­شناسی گزارش­های دوره قبل

8:15 –9

15 دقیقه

8

24/12/95

خانم قلی‌پور

امور مربوط به سامانه پایان نامه ها

9:15 –10

15 دقیقه

9

24/12/95

آقای کرامتی و آقای ادیب‌زاده

جلسه توجیهی در خصوص جشنواره‌ها

10:15 –11

15 دقیقه

 

 


 

جلسات توجیهی برخط (آنلاین) معاونان پژوهش‌استان

برنامه فروردین ماه

زمان اجرا: روزهای سه شنبه

ردیف

تاریخ

ارائه‌کننده

موضوع

ساعت‌اجرا

مدت‌طرح‌ سؤال‌ و‌پاسخ‌گویی

1

29/1/95

خانم جوانمردی

گزارشی در خصوص پرونده­های دریافتی عرصه آموزش و پژوهش سال 96-95 و توضیح در باره بخشنامه مصاحبه استانی (شیوه­نامه مصاحبه استانی، کاربرگ­های مربوطه و چگونگی تکمیل و اطلاع­رسانی به طلاب جهت آمادگی برای مصاحبه استانی با توجه به آسیب­شناسی دوره قبل)

8:15 –9

15دقیقه

2

29/1/96

آقای اسحاقی

چگونگی نهادینه سازی و انگیزه بخشی به طلاب جهت انتخاب موضوع اختیاری و الزامی در زمان مقرر

10:15 –11

15دقیقه

 

 


 

جلسات توجیهی برخط (آنلاین) معاونان پژوهش‌استان

برنامه اردیبهشت ‌ماه

زمان اجرا: روزهای سه‌شنبه

ردیف

تاریخ

ارائه‌کننده

موضوع

ساعت‌اجرا

مدت‌طرح‌ سؤال‌ و‌پاسخ‌گویی

1

12/2/96

خانم غفاری –خانم فاطمی

جلسه پرسش و پاسخ در ارتباط با تکمیل جداول گزارش عملکرد

8:15 –9

15دقیقه

3

12/2/96

آقای رضایی

توجیه تأسیس مراکز و مؤسسات پژوهشی

10:15 –11

15دقیقه

4

12/2/96

خانم غفاری –خانم فاطمی

جلسه پرسش و پاسخ در ارتباط با تکمیل جداول گزارش عملکرد

11:15 –12

15دقیقه

5

19/2/96

آقای حاجی پور

توجیه شرح وظایف شوراهای علمی _ پژوهشی

8:15 –9

15دقیقه

6

19/2/96

آقای رضایی

توجیه تأسیس مراکز و مؤسسات پژوهشی

9:15 –10

15دقیقه

7

19/2/96

خانم غفاری –خانم فاطمی

جلسه پرسش و پاسخ در ارتباط با تکمیل جداول گزارش عملکرد

10:15 –11

15دقیقه

8

19/2/96

آقای ایرانلو

توضیح برنامه های حمایت از طلاب استعداد برتر و ممتاز

11:15 - 12

15 دقیقه

9

26/2/96

آقای کرامتی و آقای ادیب‌زاده

جلسه توجیهی در خصوص جشنواره‌ها

8:15 –9

15دقیقه

10

26/2/96

خانم سوری

توجیه برنامه فعالیت هسته های پژوهشی

9:15 –10

15دقیقه

11

26/2/96

آقای شیخانی

نگاهی نو به طرح های اجمالی

10:15 –11

15دقیقه

12

26/2/96

خانم جوانمردی

گزارشی از روند برگزاری مصاحبه­های استانی و نحوه ارسال گزارش نتایج مصاحبه­های استانی با توجه به آسیب­شناسی دوره قبل

11:15 - 12

15 دقیقه

 

 


جلسات توجیهی برخط (آنلاین) معاونان پژوهش‌استان

برنامه خرداد ‌ماه

زمان اجرا: روزهای سه‌شنبه

ردیف

تاریخ

ارائه‌کننده

موضوع

ساعت‌اجرا

مدت‌طرح‌ سؤال‌ و‌ پاسخ‌گویی

1

2/3/96

آقای کرامتی و آقای ادیب‌زاده

جلسه توجیهی در خصوص جشنواره‌ها

8:15 –9

15 دقیقه

2

2/3/96

آقای شیخانی

نونگری در طرح های تفصیلی

10:15 –11

15 دقیقه

3

30/3/96

آقای هراتیان

شاخصه های جدید ارزشیابی و معیارهای داوری در سه زاویه شکلی، ساختاری و محتوایی

8:15 –9

15 دقیقه

4

30/3/96

خانم جوانمردی

توضیح در خصوص برگزاری مصاحبه­های کشوری، بخشنامه و کاربرگ­های مربوطه با توجه به آسیب­شناسی دوره قبل

9:15 –10

15 دقیقه

 

 


 

جلسات توجیهی برخط (آنلاین) معاونان پژوهش‌استان

برنامه تیر ‌ماه

زمان اجرا: روزهای سه‌شنبه

ردیف

تاریخ

ارائه‌کننده

موضوع

ساعت‌اجرا

مدت‌طرح‌ سؤال‌ و ‌پاسخ‌گویی

1

13/4/96

آقای اسحاقی

سازوکار جدید برگزاری هدفمند و قانون مند جلسات دفاعیه

8:15 –9

15 دقیقه

2

20/4/96

خانم بیگلری

امور مربوط به تحقیقات پایانی

9:15 –10

15 دقیقه

 

 

جلسات توجیهی برخط (آنلاین) معاونان پژوهش‌استان

برنامه مرداد ‌ماه

زمان اجرا: روزهای سه‌شنبه

ردیف

تاریخ

ارائه‌کننده

موضوع

ساعت‌اجرا

مدت‌طرح‌ سؤال‌ و‌ پاسخ‌گویی

1

3/5/96

آقای هراتیان

جدول زمان بندی فعالیت اساتید داور، راهنما و مشاوروکاربرگ های عملکرد

8:15 –9

 

15 دقیقه

 

 


 

جلسات توجیهی برخط (آنلاین) معاونان پژوهش‌استان

برنامه شهریور ‌ماه

زمان اجرا: روزهای سه‌شنبه

ردیف

تاریخ

ارائه‌کننده

موضوع

ساعت‌اجرا

مدت‌طرح‌ سؤال‌ و‌پاسخ‌گویی

1

7/6/96

آقای شیخانی

بررسی تسهیلات و تخلفات در فرایند پایان نامه

8:15 –9

15 دقیقه

2

7/6/96

آقای اسحاقی

اخلاق پژوهشی

9:15 –10

15 دقیقه

 

مطالب مرتبط