جلسات توجیهی برخط (آنلاین ) مربوط به معاونان پژ‍وهش استانی

شناسه محتوا : 24047

1395/11/11

تعداد بازدید : 424

 در ادامه جلسات توجیهی برخط (آنلاین )با توجه به تجربه موفق برنامه در آبان ماه سال جاری و به منظور افزایش توانمندی و استمرارکارایی معاونان محترم پژوهش استانها از طریق تبیین وتوجیه برنامه های جاری پژوهشی، این معاونت، در نظر دارد یک دوره توجیهی برخط(آنلاین) شش ماهه در روزهای سه شنبه هر هفته بر اساس برنامه پیوست برگزار کند. در همینارتباط لازم است موارد ذیل، جهت اجرای مناسب و مفید برنامه مورد عنایت ویژه قرار گیرد:   

· جلسات توجیهی در یک برنامه یک ساعته که در بردارنده 45 دقیقه زمان ارائه مطالب و 15 دقیقه به منظور پاسخگویی به سؤالات مخاطبین تنظیم شده است و از تاریخ 12/11/95 آغاز و در 7/6/96 پایان می یابد. محتوای برنامه، توجیه و ارائه نکات کاربردی نسبت به مفاد بخشنامه های پرکاربرد سال جاری و غیره و توسط مدیران و مسئولان این معاونت ایفاد می گردد.

· حضور و شرکت کلیه معاونان و سرپرستان محترم پژوهش در تمامی استان ها دربرنامه مورد نظر الزامی است. حضور کارشناسان همکار استانی  نیز با صلاحدید مدیر محترم در جلسات بلامانع است.

· جهت حصول اطمینان از ظرفیت و قابلیت فنی اجرا؛  برنامه ای در ساعت 10-9صبح مورخ   11/11/95 (روز قبل از اجرای رسمی برنامه)  به صورت آزمایشی اجرا می­شود. مقتضی است معاونان محترم خط ارتباطی استان خود را به مرکز در ساعت اعلام شده، آزمایش کنند.

· همکارانی که به دلیل موجه، امکان حضور در برنامه را ندارند، لازم است مجوز عدم حضور را از مدیر استان ذیربط اخذ و پیش از شروع دوره، برای این معاونت ارسال کنند.  

· امکانات فنی لازم، در مدیریت های استان از قبیل: سیستم، اینترنت پرسرعت، هدفون و میکروفن تهیه و در اختیار معاونان یا کارشناسان شرکت کننده قرار گیرد.

· کد کاربری معاونان محترم همان کد جلسات توجیهی برخط در آبان ماه سال جاری خواهد بود.  در صورت وجود هر نوع مشکلی لازم است تا روز قبل از اجرا با مسئول فنی برنامه مطرح و برطرف گردد.

·همانطور که جلسات گذشته در پایگاه پویش بارگزاری شد. کلیه جلسات به صورت ضبط شده پس از اجرای هر هفته، جهت استفاده همکاران محترم  در پایگاه پویش بارگذاری می شود.

مسئول اجرای دوره سرکار خانم شیخی نسب با شماره تماس 32144320 و مسئول فنی، جناب آقای نصاری با شماره تماس 32144319  پاسخگوی سوالات احتمالی خواهند بود.

 تاکید می­ شود: اگرچه ارتباطات غیر حضوری، آموزش­ها را تسهیل می­ کند، اما با توجه به اقتضائات آموزش­های مجازی، عنایت ویژه مدیریت های محترم استانی در جهت فراهم شدن شرایط فوق الذکر مورد انتظار است.

درضمن، نمای برنامه منظوراستحضار مدیران محترم و جهت بهره برداری شرکت کنندگان تقدیم شده است.جهت مشاهده کلیک فرمایید.

مطالب مرتبط