تفسير و تحليل آيات مرتبط با داستان ثمود در قرآن كريم

شناسه محتوا : 23993

1395/10/21

تعداد بازدید : 45

چكيده موضوع تحقيق، تفسير و تحليل آيات مربوط به قوم ثمود است. ثمود نام قومي است كه سالها قبل از اسلام در بخشي از سرزمين شبه جزيزه حجاز زندگي مي‌كردند. در سنگ‌نوشته‌هايي كه در اين منطقه پيدا شده، به نام قوم ثمود و نحوه‌ي زندگي آنها اشاره شده است. در قرآن مجيد نيز در پي سوالاتي كه اقوام عرب از پيامبر اسلام در مورد قوم ثمود پرسيدند، آياتي نازل شد. در بيش از 20 آيه از اين قوم ياد شده است. محل زندگي، نحوه‌ي زندگي و ... مواردي هستند كه در قرآن به آن اشاره شده است. قوم ثمود بت‌پرست بودند در برابر نعمت هاي الهي طغيان كردند. به همين دليل خداوند پيامبرش حضرت صالح را به سوي آن ها مبعوث كرد. حضرت صالح جزء ثموديان بود اما انساني درستكار و شايسته‌ي پيامبري بود. جز تعداد اندكي در برابر او سر تعظيم فرود نياورند. ناقه، معجزه اي است كه خداوند در قرآن از آن نام برده است. آيات بيانگر اين است كه قوم ثمود قبول داشتند كه خداوند و آفريدگاري وجود دارد اما نمي توانستند قبول كنند كه انساني همانند آنها پيامبر و با منبع وحي در ارتباط باشد. همچنين نمي توانستند از هوي و هوس خود دست بردارند. هدف از تحقيق بيان تحليل و تفسير مفسران در مورد آيات مربوط به قوم ثمود است كه براي بيان مطالب اين تحقيق از كتب مختلف تفسيري، تاريخي، لغوي و ... استفاده شده است و روش تحقيق، توصيفي مي‌باشد.
پدیدآورندگان
  • : سطح3
  • : تفسير و علوم قرآن
  • : اصفهان
  • : كاشان
  • : كوثر