تجلي قرآن كريم در خطبه هاي فدكيه، سجاديه، زينبيه

شناسه محتوا : 23983

1395/10/19

تعداد بازدید : 68

قرآن و عترت پيوندي ناگسستني و جاودانه دارند؛ و ادراك بلند آن دو براي ما بسيار دشوار است. اهل بيت عصمت و طهارت در زمينه‌هاي مختلف، مطالب ژرف و زيبايي به كام تشنگان حكمت و حقيقت جاري ساخته اند. از آن جمله؛ خطبه هاي فدكيه، زينبيه، سجاديه است. كه پيوند مستحكم قرآن كريم درآن ها متجلي است. در اين خطبه ها با بهره گيري استوار از آيات قرآن، تفسيري مستند و محكم از آيات به نمايش گذارده شده كه نشان دهنده اوج اشراف آنان از بيان رموز آيات است؛ و خطبه ها را از صبغه سياسي به درس معرفتي و كلاس تفسيري و ادبي مبدل مي كند. در اين تحقيق، با روش توصيفي - تحليلي و گردآوري اطلاعات به صورت كتابخانه اي، ابتدا به مفاهيمي چون؛ تجلي، خطبه، خطابه و... پرداخته شده؛ سپس پس از نگاهي گذرا، برشخصيت والاي بانوي بزرگوار، فاطمه زهرا(سلام الله عليها)، خطبه فدك مورد بررسي قرارگرفته، به طوري كه مبناي اصلي كار، با توجه به موضوع تحقيق، آن بخش از بيانات فاطمه(سلام الله عليها) است، كه مستدل به آيات الهي است.(خواه به آيات به صورت مستقيم اشاره كرده باشد يا به صورت اقتباس) كه با مراجعه به تفاسيرگوناگون، بررسي دقيق آن‌ها صورت گرفته است. در ادامه با نظري سريع، بر شخصيت بزرگوار بانوي صبر و استقامت، زينب كبري(سلام الله عليها)، به بررسي آيات وارده درخطبه هاي ايشان، در كوفه و شام پرداخته شده(خواه به آيات به صورت مستقيم اشاره كرده باشد يا به صورت اقتباس). در اين قسمت نيز با مراجعه به تفاسير مختلف، بررسي دقيق آنها صورت گرفته است. در نهايت نيز با نگاهي گذرا، برشخصيت امام سجاد(سلام الله عليه)، به بررسي آياتي كه ايشان، وسيله اي براي استحكام هرچه بيشتر بياناتشان در خطبه خود قرارداده اند، پرداخته شده، و شيوه كار نيز دراين بخش به مانند قبل است.
پدیدآورندگان
  • : سطح3
  • : تفسير و علوم قرآن
  • : سمنان
  • : دامغان
  • : فاطميه