زيارت پيامبر اسلام صلي الله عليه واله و اولياي الهي از منظر قرآن و روايات فريقين

شناسه محتوا : 23982

1395/10/16

تعداد بازدید : 62

چكيده زيارت نوعي تعظيم و بزرگداشت انسان هاي شايسته و نيز نگه داشتن نام وياد آنان پس از مرگ است و اين ريشه در فطرت وسرشت آدمي دارد؛ از اين رو تمام انسان ها در سرتاسر اين كره ي خاكي به نوعي زيارت قبور را دارند، حتي بعضي از اديان كه اموات خود را مي سوزانند و خاكستر آن را در آب مي ريزند ، مدتي يك بار كنار آب مي آيند و يكسري اعمال انجام مي دهند. زيارت پيامبر و اولياء و شهدا و صلحا و مؤمنين از صدر اسلام تاكنون در بين مسلمانان امر مشروع و رايجي بوده است و پيامبراسلام قبور مدفون در بقيع وشهداي احد و مزار مادر خويش را زيارت مي نمودند و اين سنت حسنه در بين صحابه و تابعين و ديگر مسلمانان نيز ادامه داشت تا اينكه ابن تيميه و چند قرن بعد از او محمد بن عبدالوهاب، فتوا به بدعت آن دادند ؛اين فتوا مخالف با تعاليم اسلام است؛ دلايل مختلف قراني و روايي و سنت و اجماع ، دلالت برمشروعيت و محبوبيت آن دارد. علما و بزرگان اماميه و اهل سنت با استناد به آيات قران وروايات متواتر و بيان و نقل سيره ي رايج بين مسلمانان و ادعاي اجماع ، رجحان ، محبوبيت و استحباب زيارت پيامبر اسلام و اولياي الهي و قبور مسلمانان را به اثبات رسانده اند و ادله ابن تيميه و وهابيون در مورد حرمت شدّ رحال براي زيارت و همچنين زيارت زنان را باطل كرده اند.
پدیدآورندگان
  • : سطح3
  • : تفسير و علوم قرآن
  • : خوزستان
  • : اهواز
  • : الزهرا«عليهاالسلام»