راهکارهای ارتقاء و بالندگی فضائل اخلاقی با تأکید بر قرآن و صحیفه سجادیه

شناسه محتوا : 23978

1395/10/15

تعداد بازدید : 57

انسان علاوه بر صورت ظاهري، داراي سيرت، يا صورت باطني است كه با خلق و خوي او شكل مي‏گيرد؛ بنابراين خُلق انسان همان هيئت پايدار نفساني اوست. فضائل اخلاقي شامل نيت، اخلاص، محبت، صداقت و موارد بسيار ديگري است. زيبايي اخلاق اين است كه انسان بتواند راهكار فضائل اخلاقي را بياموزد و آنها را به كار بسته و عمل كند. عمل كردن به اين فضايل پيرو صلاحديد شرع و عقل بوده و ثمره آن زندگي كردن به سبك اسلامي است. چهار صفت حكمت، شجاعت، عفت و عدالت پايه‏هاي اخلاق نيكوي انساني هستند. خودسازي و تهذيب اخلاق ممكن و مقدور انسان بوده و بستگي به تعديل و كنترل شهوت و غضب دارد و راه رسيدن به اخلاق حسنه و فضايل اخلاقي آن است كه انسان خود را وادار به كارهايي كند كه ثمره اخلاق حسنه به شمار مي‏روند، تا بتدريج آن كارها براي او به صورت صفات ثابتي در آيند. اگر هر فردي خود را ملتزم به عملِ به فضائل اخلاقي بد‏اند و به آنچه مي‏داند عمل كند جامعه هم به تبع آن اصلاح مي‏شود و به صورت جامعه اسلامي واقعي در مي‏آيد. درآيات و روايات متعددي راهكارهاي عملي فضائل اخلاقي امده است .همچنين امام سجاد عليه السلام در اين مورد راهكارهايي ارائه فرموده اند .
پدیدآورندگان
  • : سطح3
  • : تفسير و علوم قرآن
  • : تهران
  • : تهران
  • : قاسم‌بن‌الحسن«عليه‌السلام»