مسئله شر و معقولیت اعتقاد به خدا

شناسه محتوا : 23754

1395/09/13

تعداد بازدید : 187

  • : مسئله شر و معقولیت اعتقاد به خدا
  • : البرز
  • : کرج
  • : شهید مطهری
  • : خانم بیات
  • : خانم نیره امانی
  • : خانم اکرم السادات موسوی
  • : یکی از قدیمی ترین سؤالات بشر- فارغ از نوع مسلک و مذهب او- مسئله چرایی «شرور» بوده است؛ مسئله «شّر»، با مسائل جدی اعتقادی، گره خورده است. هنوز هم یکی از مسائل اصلی فلسفه دین همین مسئله شرور و چگونگی ارتباط آن با قدرت مطلق، علم مطلق و خیرخواهی خدا و عدالت
  • : آیا وجودِ «شرّ» که در برابر «خیر» است، با یکانگی مبدأ آفریدگار سازگار است؟ ناتوانی در حل این مشکل، به نفی توحید و ظهور ثنویّت و طرح یزدان و اهرمن انجامیده است. آیا می توان به وجود شُرور باور داشت و در همان حال خدا را «عادل» دانست؟ نحله «اشعری» با انکار حس
  • : باید گفت اعتقاد به شرور با اعتقاد به خداوند منافاتی ندارد. زیرا اعتقاد به خدا در نهاد هر انسانی، فطری است و عقل می تواند برهان منطقی بر وجود خدا اقامه کند. منکران رابطه شر و اعتقاد به خدا در صورتی می توانند انکار خود را موجه قلمداد کنند که برای نفی وجود خ