طلبه وانتظارات تبلیغی

شناسه محتوا : 23753

1395/09/13

تعداد بازدید : 150

  • : طلبه وانتظارات تبلیغی
  • : یزد
  • : اردکان
  • : مرکز تخصصصی فقه واصول فاطمه الزهرا (س)
  • : سرکار خانم سکینه جعفری
  • : سر کار خانم خدیجه امیری
  • : سرکار خانم فاطمه ابراهیمیان
  • : تبلیغ و مبلغ در دین اسلام جایگاهی رفیع دارد واصلی ترین رسالت انبیاء و مبلغین راستین ابلاغ پیام های خداوند به مردم است.امروزه تبلیغ به عنوان موثر ترین و محوری ترین کار در جوامع بشری است. تبلیغ کار آمد بر سه پایه استوار است1- فطرت2-تعقل3-علم4اعتدال و در ای
  • : در ادامه بحث استاد منتقد به آسیب هایی در حوزه تبلیغ از قبیل: فقدان برنامه کلی و منسجم تبلیغی، کمبود منابع علمی و فقدان کتابخانه های تخصصی تبلیغ و نیز عدم بهره گیری مناسب از توانمندی نیروی انسانی متخصص در امر تبلیغ اشاره داشتند
  • : 1-لزوم برگزاری دوره های فن خطابه و روش سخنرانی توسط مدارس و برنامه ریزی مدون و جامع و کتب مورد نیازدر این زمینه و دوره های تخصصی احکام پاسخ گویی به سوالات و شبهات اعتقادی و کارگاهی تبلیغی 2- ایجاد انگیزه بین طلاب و شروع به امر تبلیغی از همین الان و همان