تغایر بین دیدگاه بازگشتگان از مرگ موقت با آیات و روایات در مورد عذاب برزخی

شناسه محتوا : 23750

1395/09/06

تعداد بازدید : 106

  • : تغایر بین دیدگاه بازگشتگان از مرگ موقت با آیات و روایات در مورد عذاب برزخی
  • : مازندران
  • : مازندران
  • : عصمتیه
  • : آقای سید تراب میرتبار
  • : نمایندگان طلاب
  • : حجت الاسلام نیرومند
  • : آقای میرتبار ( ارائه کننده بحث) درباره مسئله روح و امکان بازگشت آن گفتند : مسئله روح از مسائلی است که از نظر عقلایی خارج از درک بشر می باشد ولی می توان به قدر اجمال به آن پرداخت همانگونه که آیات قرآن در این باره می فرماید:« یسئلونک عن الروح قل الروح من ام
  • : مرگ در زیست شناسی پایان زندگی موجودات است و از نظر پزشکی در زمان مرگ شرایط جسمانی بسیار وخیم شده و سپس تمام علائم حیاتی انسان از بین می رود. از دیدگاه کسانی که مرگ را تجربه کردند و برگشتند غالبا اظهار می کنند که به جایی که منشاء محبت بود رفته و حس خوبی دا
  • : باید توجه داشت که انسان دو بعدی است:1-بعد روحانی،2-بعدجسمانی .علما و دانشمندان با تفاوت آرایی که دارند بطورکلی 5 نوع روح را مطرح کردند که عبارتند از :1-روح نباتی که رشدونمو دارد و حرکت ندارد2-روح حیوانی که علاوه بر علائم حیاتی حرکت نیز دارد 3-روح عقلانی ع