ازدواج سنتی یا مدرن با رویکردی بر آشنایی قبل از ازدواج

شناسه محتوا : 23746

1395/09/06

تعداد بازدید : 152

  • : ازدواج سنتی یا مدرن با رویکردی بر آشنایی قبل از ازدواج
  • : مازندران
  • : جویبار
  • : الزهرا(س)
  • : آمنه علیجان زاده
  • : خانم فاتحی
  • : فائزه ساداتیان
  • : ازدواج به سبک مدرن به این صورت می باشد که دختروپسر درشرایط محیطی قرارمی گیرند ومدتی باهم در ارتباط هستند ودرصورت خوشایند باهم ازدواج می کنند. یکی ازدلایلی که امروزه ازدواج سنتی مورد پسند نیست به خاطر زیاده روی هایی بود که در ازدواج سنتی صورت می گرفت . شی
  • : منظور از ازدواج سنتی این نیست که مثل گذشته های دور بدون نظر دختروپسر ازدواج صورت گیرد وبعد از عقد یکدیگر را ببینندبلکه ازدواجی که خانواده ها در کنا ردختروپسر به آنهادر امر انتخاب کمک می کنند. بنابراین درصدموفقیت ازدواج سنتی نسبت به مدرن بالاتراست چراکه
  • : ازدواج مدرن (به این صورت که دختریاپسر شخصی رابه خانه بیاورد وبگوید همسرم است )بسیار نادراست .90درصد ازدواج ها سنتی است ومجرا ومسیری که برای انتخاب طی می شود تقریبا یکی است وبالاخره جواب نهایی با خانواده دختر وبا خواستگاری است حال شروع آشنایی می تواند درد