بررسی آسیب شناسی اشتغال زنان در جامعه

شناسه محتوا : 23742

1395/09/06

تعداد بازدید : 146

  • : بررسی آسیب شناسی اشتغال زنان در جامعه
  • : ایلام
  • : مهران
  • : حضرت زینب (س)
  • : دکتر بشاره صیفی
  • : آقای زرشناس
  • : آقای محمدی
  • : نیمی از جمعیت جهان را زنان تشکیل می دهند ، این نیروی بالقوه می تواند تحولاتی در جهان ایجاد کند. در همه فرهنگها اساس نظام اقتصادی شغل است تمام وقت یا پاره وقت، در ازای دستمزد است.حال این سوال پیش می آید که آیا اسلام اشتغال زنان را در جامعه پذیرفته یا نه؟ ا
  • : شغل زن برای چیست؟ طبیعت زن عطوفت است . چهار شغل برای زنان از نظر قرآن و اسلام است : خانه داری، شوهرداری، آشپزی، بچه داری. چون کودکان امروز به دور از آغوش گرم مادر و در مهد کودک ها یا خانه پدربزرگها و مادربزرگها نگه داری شده و دچار معضل به نام چند تربیتی م
  • : اشتغال زنان نه به طور کامل رد می شود نه تایید، دیدگاه اسلام مخالف اشتغال نیست به معنای پاره وقت بودن در حیطه تخصصی خودشان است ، زیرا کمال زن در اجتماع نیست کمال زن در تربیت است