فیلم های آموزشی توجیهی معاونین پژوهشي

شناسه محتوا : 23734

1395/08/22

تعداد بازدید : 3022

 

لازم به ذكر است دور جديد كارگاه ها كه از آذر 96  به بعد شروع شده ، در سامانه سيما قابل مشاهده است.

جدول کلاس های آموزش مجازی معاونت پژوهش به صورت آفلاین

لازم به ذكر است دور جديد كلاس ها كه از آذر 96 شروع شده ، در سامانه سيما قابل مشاهده است

 

جهت مشاهده فیلم های مربوط به کلاس ها ابتدا روی لینک درج شده در ستون مشاهده کلیک نمایید لازم به ذکر است. برای مشاهده کلاس های آموزشی نام کاربری و رمز عبور و نرم افزار فلش پلیر نیاز نیاز است.

ردیف

موضوع بحث

ارایه دهنده

عنوان اداره تاریخ

مشاهده

 

جشنواره ­های پژوهشی و آثار قرآنی

آقای کرامتی

ادراه مجامع و همایش های پژوهشی 1395-07-27

مشاهده

 

تبیین کلیات فراخوان های سال 95-96

آقای کرامتی

ادراه مجامع و همایش های پژوهشی 1395-11-12 مشاهده
 

تبیین کلیات فراخوان های سال 95-96

آقای کرامتی

ادراه مجامع و همایش های پژوهشی 1395-12-24 مشاهده
 

شوراهای علمی پژوهشی

آقای حاجی پور

اداره راهبری پژوهش های دینی 1395-07-27

مشاهده

 

شوراهای علمی پژوهشی

آقای حاجی پور

اداره راهبری پژوهش های دینی 1395-11-12 مشاهده
 

شوراهای علمی پژوهشی

آقای حاجی پور

اداره راهبری پژوهش های دینی 1396-2-19 مشاهده
 

سازو کار کارگروه تخصصی پایان نامه ها

آقای اسحاقی

اداره امور پایان نامه ها 1395-07-27

مشاهده

 

تحقیقات­ پایانی و پایان نامه ها

آقای شیخانی

اداره امور پایان نامه ها 1395-07-27

مشاهده

 

تحقیقات پایانی و پایان نامه ها

آقای هراتیان

اداره امور پایان نامه ها 1395-07-28

مشاهده

  تحقیقات پایانی و پایان نامه ها

آقای هراتیان

اداره امور پایان نامه ها 1395-12-03 مشاهده

 

تحقیقات پایانی و پایان نامه ها

خانم ها قلی پورو بیگلری

اداره امور پایان نامه ها 1395-07-28 مشاهده
  پایان نامه ها خانم قلی پور اداره امور پایان نامه ها 1396-24-12 مشاهده
 

اجرای بخشنامه ساعات پژوهشی

خانم افشار

اداره کل پژوهش های تحصیلی 1395-07-28

مشاهده

 

اجرای بخشنامه ساعات پژوهشی

خانم مدملی اداره کل پژوهش های تحصیلی 1395-12-24 مشاهده
 

کانون­ها و انجمن­های پژوهشی

خانم بابایی

اداره راهبری تشکل های پژوهشی 1395-07-28

مشاهده

 

نخبگان آقای ایزانلو اداره امور نخبگان و استعداد های برتر 1395-08-01 مشاهده

 

گزارش فراخوان استعداد های برتر 94-95

خانم جوانمردی

اداره شناسایی وسازماندهی نخبگان 1395-08-01

مشاهده

 

تبیین فراخوان استعداد های برتر 94-95

خانم جوانمردی

داره شناسایی وسازماندهی نخبگان 1395-11-19 مشاهده
 

تبیین فراخوان استعداد های برتر 94-95

خانم جوانمردی داره شناسایی وسازماندهی نخبگان 1395-11-26 مشاهده
 

تبیین فراخوان استعداد های برتر 94-95

خانم جوانمردی اداره شناسایی وسازماندهی نخبگان 1395-12-24 مشاهده
 

تبیین فراخوان استعداد های برتر 94-95

خانم جوانمردی اداره شناسایی وسازماندهی نخبگان 1396-2-19 مشاهده

 

هسته ها

خانم سوری

اداره سازماندهی پژوهشگران 1395-08-01

مشاهده

 

هسته ها

خانم سوری

اداره سازماندهی پژوهشگران 1395-11-19 مشاهده

 

کتابخانه ها

آقای حسنوند

اداره توسعه وتامین منابع پژوهشی(مکتوب) 1395-08-01

مشاهده

  کتابخانه ها و نرم افزار کاوش آقای حسنوند اداره توسعه و تامین منابع پژوهشی 1395-11-19 مشاهده
  پایگاه پویش آقای نصاری اداره توسعه و تامین منابع پژوهشی 1395-11-12 مشاهده
  ارایه پایگاه پویش آقای نصاری اداره توسعه و تامین منابع پژوهشی 1395-11-26 مشاهده
  نرم افزار های محتوایی و ابزاری آقای نصاری اداره توسعه و تامین منابع پژوهشی 1395-12-03 مشاهده
  آموزش نرم افزار های محتوایی آقای نصاری اداره توسعه و تامین منابع پژوهشی 1396-2-17 مشاهده
  آموزش نرم افزار های محتوایی و ابزاری آقای نصاری اداره توسعه و تامین منابع پژوهشی 1396-2-17 مشاهده
  آشنایی با کرسی

آقای قنبری نیک

اداره توسعه فعالیت های پژوهشی 1395-07-28 مشاهده
  معرفی اجمالی اداره و آشنایی با کرسی آقای مدنی نژاد اداره توسعه فعالیت های پژوهشی 1395-11-19 مشاهده
  آشنایی با سامانه فراخوان ها آقای ابراهیم پور اداره مجامع و همایش ها 1395-12-03 مشاهده
  آشنایی با سامانه فراخوان ها آقای ابراهیم پور اداره مجامع و همایش ها 1396-2-26 مشاهده
  تبیین فراخوان های پژوهشی آقای ادیب زاده اداره مجامع و همایش ها 1395-11-26 مشاهده
  تبیین فراخوان های پژوهشی خانم حقانی اداره مجامع و همایش ها 1396/2/26 مشاهده
  توجیه تاسیس مراکز و موسسات پژوهشی آقای رضایی اداره راهبری پژوهش های دینی 1396-2-13 مشاهده
  تشریح فعالیت های پژوهشی به همراه پرسش و پاسخ آقای مدنی نژاد و آقای باقر نژاد اداره توسعه فعالیت های پژوهشی 1396-2-13 مشاهده
  تبیین ساعات پژوهشی خانم ابراهیمی اداره راهبری پژوهش ها 1396-2-26 مشاهده

مطالب مرتبط