بخشنامه اطلاع رسانی بارگذاری اطلاعات شورای علمی پژوهشی 449

شناسه محتوا : 23592

1395/07/13

تعداد بازدید : 151

449/الف95 در تاریخ   31/01/1395

با احترام و عرض تبریک به مناسبت اعیاد رجبیه و آرزوی توفیق و تأییدات الهی، ضمن تشکر از تلاش های مدبّرانه اعضای محترم شوراهای علمی– پژوهشی استانی در راستای ساماندهی برنامه ها و فعالیت های پژوهشی پژوهشگران استانی، به اطلاع می‌رساند: به منظور ایجاد هم افزایی و اثر بخشی و هماهنگی بیشتر بین شوراهای علمی– پژوهشی مراکز استانی، ایجاد رویه واحد در گزارش دهی و ارائه الگوی متناسب از روند اجرا و تصمیم سازی فعالیت ها و اطلاع رسانی از فعالیت های شورا های علمی – پژوهشی در دو محور:

1. گزارش عملکرد و فعالیت های شوراها؛

 2.تقویم و دستور جلسات شوراها؛ در سایت پویش معاونت پژوهش مرکز، فضای ویژه شوراهای علمی– پژوهشی بارگذاری گردیده است.

امید است با الگوگیری از این اطلاعات شاهد دریافت گزارشات کامل در راستای شرح وظائف اصلی شورا و تقویم و دستور جلسات کاربردی و دارای اولویت باشیم.

مطالب مرتبط