متن بخش نامه درخواست گزارش گیری نیمه اول 95 -- 3722

شناسه محتوا : 23590

1395/07/12

تعداد بازدید : 196

3722/الف95 مورخ 1395/7/5

نظر به بند 7 ماده 14 از فصل پنجم آیین نامه شورا، مبنی بر لزوم گزارش­ دهی فصلی و سالانه، با هدف اطلاع از فعالیت­ها وعملکردهای شوراهای علمی- پژوهشی مدیریت‌های استانی و رتبه­بندی و انتخاب برترین آنان، کاربرگ های گزارش­گیری عملکرد این شوراها در قالب دفترچه، به پیوست، ارسال می گردد؛ لطفا گزارش عملکرد شش ماهه اول 95 شورای استان در بازه زمانی(14/1/95 تا 31/6/95) را طبق کاربرگ های پیوست، تکمیل و تا تاریخ 30/7/95 به معاونت پژوهش مرکز ارسال نمایید.

شایان ذکر است، مصوبات و صورت جلسات نیمه دوم 94 شوراها بررسی شده و نقاط قوت و ضعف جهت بهره برداری و الگوگیری به پیوست (18) ارسال می گردد.

جناب آقای حاجی پور با شماره تماس 32144359- 025 آماده پاسخ­گویی به سئوالات و ابهامات احتمالی معاونان محترم پژوهش استانی می‌باشد.

دریافت پیوست ها

مطالب مرتبط