متن بخشنامه گزارش گيري از عملكرد نيمه دوم 94 شوراي علمي - پژوهشي 521

شناسه محتوا : 19813

1395/02/21

تعداد بازدید : 531

متن بخشنامه گزارش گيري از عملكرد نيمه دوم 94 شوراي علمي - پژوهشي 

521/الف95

01/02/1395

سلام علیکم

با تقدیم احترام وآرزوی توفیقات روز افزون وتشکر از فعالیت های اعضای شوراهای علمی-پژوهشی استانی،

نظر به بند 7 ماده 14 از فصل پنجم آیین نامه شورا،مبنی بر لزوم گزارش­دهی فصلی و سالانه، با هدف اطلاع

از فعالیت­ها وعملکردهای شوراهای علمی- پژوهشی مدیریت­های استانی و رتبه­بندی و انتخاب برترین آنان،

کاربرگ های گزارش­گیری عملکرد این شوراها به پیوست ارسال می گردد؛ مقتضی است گزارش عملکرد شش ماهه دوم 94

شورای استان در بازه زمانی(1/7/94 تا 28/12/94) را طبق کاربرگ های پیوست، تکمیل و تا تاریخ 30/2/95 به

معاونت پژوهش مرکز ارسال نمایید.

شایان ذکر است، این معاونت در نظر دارد با استعانت از درگاه الهی، دومین هم اندیشی اعضای شوراهای علمی- پژوهشی

استان­ها در صورت تامین بودجه در شهر مقدس قم برگزار نماید؛ لذا از پیشنهادات سازنده در برگزاری بهینه این هم اندیشی استقبال می‌نماید.

جناب آقای حاجی پور با شماره تماس 32144306- 025 آماده پاسخ­گویی به سئوالات و ابهامات احتمالی معاونان محترم پژوهش استانی می‌باشد.

توفیقات بیش از پیش شما را از درگاه الهی خواهانم.

 

 

                 کاربرگ گزارش عملکرد شورای علمی- پژوهشی استان ها شش ماهه دوم سال 94 (1/7/94تا 28/12/94)                                                        

مشخصات شورای علمی- پژوهشی

نام استان:

تاریخ افتتاح:

نام رئیس شورا:

تاریخ تکمیل:

نام دبیر شورا:

نام،سمت، تکمیل کننده:

تلفن تکمیل کننده:

محل برگزاری جلسات:

 

تکمیل کننده گرامی، لطفا به نکات زیر توجه فرمایید:

-          عملکرد خود را در محورهای جدول ذیل، با تمرکز بر اطلاعات در خواستی، تکمیل نمایید.

-         در صورت در خواست  پیوست برای هر یک از فعالیت ها، آن را نیز در کار برگ مرتبط تکمیل و ارایه نمایید در صورت تکمیل نکردن امتیاز تعلقنخواهد گرفت .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

-         ردیف 23 نیاز به تکمیل ندارد و در ردیف29، علاوه بر درج تعداد مصوبات، لازم است تمام مصوبات به همراه کاربرگ ارسال گردند.

  -    ستون تعداد را در صورت فعالیت داشتن تکمیل نمایید و اکتفا به پیوست مربوطه ننمایید و در صورت فعالیت نداشتن با خط تیره علامت گذاری نمایید.

ردیف

سر فصل

برنامه ها

تعداد

عناوین فعالیت ها

تاریخ تصویب

1           

سیاستگذاری وبرنامه ریزی برای انجام   فعالیت ها

شناسایی ظرفیت های استانی از منظر منابع مالی، انسانیوعلمی ...،

 

 

 

2           

 ساماندهی و آمایش پژوهشگران واحد های آموزشی و فارغ التحصیلان  پژوهشگر

 

 

 

3           

شناسایی کتابخانه­های تخصصی وزمینه سازی تعامل با آنان

 

 

 

4           

زمینه سازی جهت تعامل با مراکز و نهادهای علمی– پژوهشی با تاکید بر انعقاد تفاهم یا توافق نامه در انجام پژوهش های مشترک پیشنهادی و سفارشی

 

تکمیل پیوست 1

5           

نهادینه سازی تشکل های پژوهشی( فعال سازی در پر تو حمایت مادی و معنوی و تشکیل تشکلهای جدید)

 

تکمیل پیوست 2

6           

فرهنگ سازی و بهینه سازی فعالیت های پژوهشی

 

تکمیل پیوست 3

7           

نکوداشت شخصیت های علمی –پژوهشی استانی

 

 

 

8           

 برنامه ریزی و تمهیدات لازم برای نیاز سنجی  موضوعات پژوهشی و ایجاد بانک موضوعات پژوهشی با رویکردهای منطقه ای، ملی و فرا ملی

 

 

 

9           

تمهیدات لازم برای ایجاد بانک اساتید راهنما، مشاور و داور

 

 

 

10          

برنامه ریزی برای ایجاد بانک بانوان  فرهیخته

 

 

 

11          

فراهم سازی زمینه تعامل با مراکز استانی جهت پشتیبانی مالی و پژوهشی تدوین تحقیقات پایانی و پایان نامه ها برای تقویت انگیزش طلاب در نگارش مطلوب و همسو با نیازهای؛

 

 

 

12          

تصمیم سازی برای ارتقای کیفی برنامه ای هفته پژوهش

 

 

 

13          

تصمیم سازی برای کیفیت بخشی به برنامه های هفته کتاب

 

 

 

14          

برنامه ریزی به منظور ایجاد کتابخانه تخصصی استانی همسو با گرایش ها

 

 

 

15          

 

خروجی های پژوهشی با حمایت مادی و معنوی لازم (جزوات ، مقالات و کتب چاپ شده )

 

             تکمیل پیوست 4

16          

آسیب­شناسی های انجام شده

 

تکمیل پیوست  5

17          

برنامه ریزی جهت راه اندازی فصلنامه علمی- ترویجی و علمی- پژوهشی در سطح استان و مدارس

 

تکمیل پیوست 6

18          

تایید و تصویب شورای پژوهشی مدارس

 

نام مدارس ذکر شود:

 

19          

ارزیابی عملکرد اساتیدراهنما، مشاور، داور و روش تحقیق و تایید استمرار فعالیت

 

 

 

20        

بررسی و تصویب موضوعات مسابقه رشد

 

تکمیل پیوست    7

21        

بررسی وتصویب موضوعات کرسی های آزاداندیشی

 

تکمیل پیوست    8

22        

بررسی و تصویب موضوعات هسته های پژوهشی

 

تکمیل پیوست    9

23        

بررسی طرح ها و فعالیت های پژوهشی مدارس

با توجه به ارسال بخشنامه 3489/ الف 94، گزارش این فعالیت از نتیجه گزارشات دریافتی استخراج خواهد شد.

24        

مدیریت جلسات

ارایه گزارش های فصلی به مرکز

 

تکمیل پیوست   10

25        

آماده سازی و ارسال تقویم زمان بندی و دستور جلسات مرتبط با شورا

 

 

 

26        

ارائه ی گزارش پیگیری اجرای مصوبات به شورا

 

 

 

27        

تعداد موصوبات اجراء شده

 

تکمیل پیوست     11

28        

برگزاری جلسات شوراو کارگروههای  تخصصی

مجموع جلسات برگزار شده

 

به تعداد جلسات، صورت جلسه ارسال نمایید تکمیل پیوست   12

29          

مجموع مصوبات

 

             تکمیل پیوست    13

30        

تعداد کارشناسان مدعو جهت شرکت در جلسات شورا و کار گروه های تخصصی

 

          تکمیل پیوست   14

31        

تعداد کل جلسات کارگروه های تخصصی

 

          تکمیل پیوست    15

32        

 

سایر فعالیت های در راستای شرح وظائف و آیین نامه شورا

 

با ذکر عناوین

 

 

 

1. به نظر شما شورای علمی-پژوهشی استان ها با چه كمبودها و کاستی هایی روبرو است؟

 

..................................................................................................................

2. نوآوری ها و ابتکاراتی که در شورای علمی-پژوهشی استان صورت گرفته است را بیان فرمایید.

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

 

3.چه پیشنهادی برای طرح مسائل اساسی و تقویت عملکرد شوراها دارید ؟

سایر کاربرگ ها و پیوست ها را از اینجا در یافت نمایید.