بخش نامه درخواست تقويم و دستورجلسات شوراي علمي - پژوهشی450

شناسه محتوا : 19812

1395/02/21

تعداد بازدید : 411

دریافت فایلهای  pdf :

متن بخشنامه

متن پیوست شماره 1

متن پیوست شماره 2

 متن بخش نامه

450/الف95

31/01/1395

مدیریان و سرپرستان حوزه  های علمیه خواهران استان های سراسر کشور

سلام علیکم

 با احترام و آرزوی توفیق و تأییدات الهی و سالی سراسر خیر و  برکت، ضمن تشکر از تلاش‌های مدبرانه وهدفمند اعضای شوراهای علمی- پژوهشی استانی، به استحضار می‌رساند با بررسی تقویم زمان­بندی و دستور جلسات ارسالی سال94، نقاط قوت، ضعف و بایسته های آنها استخراج شده و جهت اطلاع  به پیوست (1) ارائه می‌گردد.

شایان ذکر است در راستای وحدت رویه در فعالیت شوراها بایستی«نقاط قوت» و« بایسته های» مذکور در( پیوست 1) مد نظر قرار می گرفت؛ چنانچه این محورها مورد عنایت برخی شوراها نبوده، شایسته است در قالب (پیوست2) در دستور جلسات شش ماهه اول سال 95 قرار گرفته و تا تاریخ 30/2/95  تکمیل و به معاونت پژوهش مرکز ارسال گردد.

بی­تردید با عنایات الهی و در پرتو تدابیر و اهتمام اعضای محترم شوراها دست یابی به اهدافبلندعلمی پژوهشی حوزه های علمیه، امکانپذیر خواهد بود.

دوام توفیقاتتان را در خدمتگزاری خالصانه به حوزه های علمیه از خداوند منان خواهانم.

 

 

 پیوست 1       

             نقاط قوت  و ضعف و بایسته های دستور جلسات شوراهای علمی –پژوهشی استانی

الف) نقاط قوت*

1.       بررسی و تصویب طرح ها و فعالیت های پژوهشی پیشنهادی مدارس؛

2.       برنامه ریزی جهت برگزاری مؤثر هفته پژوهش؛

3.       برنامه ریزی جهت برگزاری مؤثر هفته کتاب؛

4.       بررسی و تصویب موضوعات مسابقه رشد؛

5.       بررسی و تصویب راه اندازی کانون، انجمن و هسته های پژوهشی در مدارس؛

6.       بررسی و برنامه ریزی جهت راه اندازی نشریات و فصلنامه پژوهشی درسطح استان؛

7.       ارائه موضوعات پیشنهادی مورد نیاز مدارس استان جهت تدوین تحقیق پایانی؛

8.       بررسی چگونگی نهادینه سازی تشکل های پژوهشی با توجه با شعار سال (نهادینه سازی تشکل های پژوهشی) و  فرهنگ سازی پژوهشی؛

9.       هماهنگی با دفتر تبلیغات اسلامی جهت همکاری مؤثردر خصوص برگزاری کرسی های آزاداندیشی حوزه های علمیه خواهران و نیاز سنجی موضوعات مهم جهت برگزاری کرسی های آزاد اندیشی؛

10.    پیگیری نحوه تعامل و رایزنی با کتابخانه های تخصصی سطح شهر جهت استفاده طلاب؛

11.    نیازسنجی امور پژوهشی مدارس و دریافت نظرات در رابطه با زمینه سازی تولید و نشر آثار کاربردی اساتید و طلاب و تعامل با شوراهای پژوهشی مدارس؛

12.    بررسی چگونگی نظارت بر امور اساتید راهنما، مشاور وداور در سطح 2 و3 ؛

13.    آسیب شناسی امور پژوهشی؛

14.    نظارت بر شیوه ارائه دروس روش تحقیق؛

15.    ارائه گزارش بررسی عملکرد شوراهای پژوهشی مدارس؛

16.    ارائه گزارش عملکرد اساتید راهنمای سطح 2؛

17.    برنامه ریزی و بهینه سازی فعالیت‌های پژوهشی، نشست‌ها،همایش‌ها، سایت‌ها، وبلاگ‌ها، کارگاه‌های روشی، فراخوان‌ها، جشنواره ها،کرسی‌های آزاد اندیشی؛

18.    برنامه ریزی جهت گسترش نشاط و فرهنگ پژوهشی و معرفی و نکوداشت شخصیت‌های علمی- پژوهشی استان درسطح استان و کشور؛

19.    زمینه سازی تعامل با کتابخانه‌ها و مراکز پژوهشی جهت بهره برداری از امکانات پژوهشی؛

20.    زمینه سازی تعامل با مراکز و نهادهای فرهنگی پژوهشی استانی- ملی جهت انجام کارهای مشترک پژوهشی به ویژه در عرصه تحقیقات میدانی و پایان نامه‌ها و مقالات پژوهشی(پشتیبانی مراکز و نهادها افزون بر انگیزه بخشی و حمایت مادی)؛

21.    برنامه ریزی جهت راه اندازی بانک اطلاعات پژوهشگران  فارغ التحصیل در سطح استان و شهرستان ها؛

22.    آسیب شناسی طرح‌ها، برنامه‌ها، قوانین و آیین نامه‌های پژوهشی ستاد و صف و ارائه پیشنهاد اصلاحی برای رفع آسیب‌ها؛

23.    برنامه­ریزی و بهینه سازی فعالیت‌های پژوهشی از قبیل هسته‌ها و مجامع فارغ التحصیلان پژوهشگر؛

24.    شناسایی ظرفیت ها و نیازهای پژوهشی استانی و ملی و پیشنهاد به طلاب جهت تحقیق و پژوهش؛

25.    برنامه ریزی، بررسی و ارزیابی عملکرد تشکل های پژوهشی از قبیل کانون ها، انجمن ها و هسته های پژوهشی با حضور نمایندگان آنان؛

26.    زمینه سازی شناسایی و بررسی آثار فاخر طلاب واساتید و حمایت مادی ومعنوی استان برای انتشار آثار؛

27.    برنامه ریزی جهت تعامل وهمفکری وارائه نظرات پژوهشی مدیران و معاونین پژوهش حوزه های علمیه خواهران استان با اعضای شورا به منظور ایجاد تحول در فعالیت های پژوهشی؛

28.    جلسه مشترک  با مسئولین مراکز پژوهشی ودانشگاهی و نهاد های فرهنگی-  پژوهشی استان و نیز با حضور مدیران مدارس علمیه استان، جهت انجام کارهای مشترک پژوهشی به ویژه در عرصه تحقیقات میدانی، پایان نامه ها ومقالات پژوهشی؛

29.    برنامه ریزی جهت ایجاد بانک اساتید و معرفی به طلاب پژوهشگر؛

30.    برنامه ریزی جهت ایجاد بانک طلاب مستعد پژوهشگری؛

31.    تصویب موضوعات کرسی های آزاد اندیشی مدارس؛

32.    برنامه ریزی جهت پرورش و جذب اساتید روش تحقیق و برنامه ریزی جهت مهارت افزایی معاونان پژوهش واساتید راهنما؛

33.    برنامه ریزی جهت تولید نشریه دیجیتالی در مدارس؛

34.    برنامه ریزی جهت برگزاری کارگاههای آموزشی پژوهشی مورد نیاز ویژه اساتید راهنما ومعاونین پژوهش؛

35.    رایزنی در خصوص ارائه برنامه مدون به واحدهای آموزشی تربیتی در خصوص کانون ها، انجمن ها و فراخوان های پژوهشی سال تحصیلی جدید؛

36.    بررسی راهکارهای آشنایی طلاب در بهره مندی از فضای مجازی؛

37.    بررسی مشکلات و معضلات پایان نامه های سطح 3 ؛

38.    تعیین اولویت های پژوهشی استان؛

39.    برنامه ریزی به منظور کیفیت بخشی به پژوهش های میدانی؛

40.     بیان شیوه های ایجاد انگیزه و سوق طلاب به سمت پژوهش؛

41.    بستر سازی های مناسب جهت حضور پررنگ و موثر طلاب در فراخوان های پژوهشی؛

42.    برنامه ریزی جهت تهیه جزوه آموزشی جهت ارتقای کیفیت شیوه های پژوهشی؛

43.    برنامه ریزی جهت جذب نیروهای نخبه با فراخوان افراد دارای رتبه برای تامین نیروی انسانی حوزه های علمیه خواهران؛

44.    ارتقاء سطح پژوهش میدانی و تاکید بر انجام تحقیقات ناظر بر معضلات اجتماعی؛

45.    بررسی راهکارهای کاربردی نمودن آثار تحقیقات طلاب (پایان نامه، تحقیقات پایانی و... )؛

46.    شناسایی ظرفیت ها و نیازهای پژوهشی استانی و ملی و پیشنهاد به طلاب جهت تحقیق و پژوهش؛

47.    بررسی راهکارهای گسترش تعامل با مراکز پژوهشی، کتابخانه ها و.... استان؛

 

 

 

ب) نقاط ضعف*

 

1. بررسی رزومه های اساتید روش تحقیق و برگزار کننده های کارگاه های روش تحقیق با اخذ مستندات،( این امور اجرای را معاونان پژوهش مدارس انجام دهند، خلاصه گزارش را به شورا جهت بررسی و تصویب نهایی ارسال نمایند)؛

2. تصویب موضوعات تحقیق پایانی،( از وظائف شورای پژوهشی مدارس است اگر در مدرسه ای تشکیل نشده، زمینه تشکیل شورای پژوهشی مدارس فراهم شود)؛

3. بررسی موضوع تحقیقات پایانی (فصل بهار) تصویب شده در شوراهای پژوهشی مدارس،(لازم نیست دوباره در جلسه شورا علمیپژوهشی استان بررسی شود مگر اینکه اعتراض کننده ای داشته باشد) ؛

4. انتصاب اعضای جدید شورا و تمدید حکم سایر اعضاء،( از وظائف اعضای شورا نیست بلکه از وظائف مدیر استان است)؛

5. بررسی و تایید اساتید راهنمای تحقیقات پایانی پیشنهادی مدارس،(تایید اساتید راهنما از وظائف کمیسیون پایان نامه های مدارس است فقط ارزیابی کار اساتید و تایید ادامه کار با شورا می باشد)؛

6. بررسی نقطه قوت و ضعف آثار ارسالی به فراخوان های پژوهشی،( ربطی به وظائف اعضای شورای علمی- پژوهشی استانی ندارد)؛

7. بررسی و پاسخ به دستورالعمل ها و بخشنامه های ارسالی مرکز،( ربطی به وظائف شورا ندارد)؛

8. بررسی طرح تفصیلی هسته های پژوهشی مدارس،( ربطی به وظائف شورا ندارد)؛

9. تصویب طرح های اجمالی،( ربطی به وظائف شورا ندارد)؛

10. بررسی آثار برتر مدرسه ای طرح بازخوانی تحقیقات پایانی جهت انتخاب برترین های استان جهت ویرایش و چاپ و حمایت اثر،( خارج از وظائف شورا است)؛

 

 

 

ج) بایسته ها*

1.       برنامه ریزی جهت برگزاری مؤثر هفته پژوهش در سطح استان و مدارس شهرستانها؛

2.       برنامه ریزی جهت برگزاری مؤثر هفته کتاب در سطح استان و مدارس شهرستانها؛

3.       بررسی و تصویب موضوعات پیشنهادی هسته های پژوهشی؛

4.       بررسی و برنامه ریزی جهت راه اندازی نشریات و فصلنامه های علمی- ترویجی و علمی- پژوهشی در سطح استان، مدارس شهرستان ها و کشور؛

5.       برنامه ریزی جهت ارتقای سطح نشریات و فصلنامه ها منتشره از سطح علمی- اطلاع رسانی و علمیفرهنگی به سطح علمیترویجی و علمی- پژوهشی؛

6.       برنامه ریزی جهت ایجاد بانک اساتید پژوهشگر، راهنما، مشاور، داور و اساتید روش تحقیق و پژوهش؛

7.       بررسی و تصمیم گیری در خصوص ارزیابی عملکرد اساتید راهنما، مشاور،داور و مدرسان دروس روش تحقیق و پژوهش وآسیب شناسی و بیان راهکارهای برون رفت از آسیب ها و تایید ادامه کارآنان؛

8.       دعوت کارشناسان متخصص بیشتر جهت ارتقای سطح برنامه ریزی، تصمیم گیری و نوآوری اعضای شورا متناسب با دستور جلسات؛

9.       پیگیری و اجرای مصوبات و محورهای کاربرگ عملکرد ها به خصوص مواردی که نیاز به بودجه مستقل ندارد به منظور ایجاد تحول پژوهشی؛

10.    دعوت از مسئولین نهادها و مراکز پژوهشی از قبیل: استانداری، اداره ارشاد اسلامی، سازمان تبلیغات اسلامی، آموزش و پرورش، صدا و سیما، بنیاد حفظ آثارارزش های دفاع مقدس، بسیج، سپاه، دانشگاه ها، مرکز فرهنگی شهرداری و...، به منظور آشنایی از توانای های حوزه های  علمیه خواهران و فراهم شدن زمینه انعقاد قراردادهای پژوهشی با آنان؛

11.    برنامه ریزی جهت راه اندازی بانک اطلاعات پژوهشگران در حال تحصیل و فارغ التحصیل در سطح استان و شهرستان ها؛

 

 

***یاد آوری :

1.نتیجه حاصل از بررسی دستور جلسات ارسالی نیمه اول سال 94 شوراها و استخراج نقاط قوت و ضعف آنها، چنین بود که نقاط قوت 15 و نقاط ضعف 15 مورد بوده است؛ ولی در بررسی دستور جلسات ارسالی نیمه دوم سال 94، نقاط قوت به 47 مورد و نقاط ضعف به 10 مورد رسیده است؛ بنابر این نقاط قوت بیش از دو برابر افزایش و نقاط ضعف به نصف  کاهش داشته است. امید است با تلاش مجدانه اعضای محترم شوراها در سال 95 نقاط قوت افزایش و نقاط ضعف به صفر برسد.

2. لطفا نقاط قوت و بایسته های مذکور را در دستور جلسات خود به صورت ترکیبی آورده و نقاط ضعف را در دستورکار شورا قرار ندهید.

 

دریافت فایلهای  pdf :

متن بخشنامه

متن پیوست شماره 1

متن پیوست شماره 2

بسمه تعالی

پیوست 2

تقویم زمان بندی و دستور جلسات 6 ماهه اول 95 جلسات شوراهای علمی –پژوهشی استان .................         تاریخ ارسال.............

ردیف

تاریخ

دستور جلسه

کارشناسان مدعو( مهمان)

محل برگزاری

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

یاد آوری:

1. اهتمام کافی در برگزاری جلسات در مدارس ویژه یا موسسات پژوهشی کارآمد استانی و برون حوزوی  به عمل آمده و محل برگزاری جلسات متغیر بوده منحصر در محل مدیریت استان نباشد.

2. نتایج هر یک از جلسات در کار برگ  صورت جلسات (پیوست) تدوین و به معاونت پژوهش مرکز ارسال گردد.

3. کاربرگ  فرارو  با کارشناسی و خرد جمعی تکمیل و پیش بینی جلسات فوق العاده  و ویژه به فراخور نیاز متعاقبا اعلام شود، از این رو شایسته است که اولین جلسه شورا تشکیل و با رایزنی لازم، دستور جلسات سالیانه تعیین گردد.

4. کاربرگ فرارو  تا تاریخ 30/2/95 تکمیل و به این معاونت پژوهش مرکز ارسال شود.

5. بر اساس زمان بندی اعلام شده، استانها، معاونت پژوهش مرکز اقدام به مشارکت حضوری در جلسات با اطلاع قبلی خواهد نمود.

6. برای پاسخگویی به سوالات احتمالی می توانید با آقای حاجی پور  321444306-  025  تماس حاصل نمایید .