نقش معاد باوری در پیشگیری جرم از منظر آیات و روایات

شناسه محتوا : 13186

1394/12/22

تعداد بازدید : 859

در اين پژوهش با استناد به آيات و روايات نقش معاد باوري در پيش گيري از جرم مورد بررسي قرار گرفته است . دين اسلام انسان را به سوي فلاح و رستگاري در دنيا و آخرت دعوت نموده است و براي جلوگيري از انحطاط بشر و آلودگي به جرم وگناه تدابيري اتخاذ نموده كه مهمترين آن معاد باوري است كه نقش سازنده اي در تربيت و پرورش انسان ها و هدفمندي زندگي آنان دارد. توجه به اين اصل اعتقادي و ديني و عمل به آن نه تنها موجب اصلاح فرد وجامعه و برقراري نظم و امنيت در اجتماع مي شود بلكه باعث پيش گيري ازجرم و گناه خواهد شد. جرم آن رفتاري است كه مخالف شرع و عقل و قانون باشد. عوامل متعددي در پيدايش جرم نقش دارند كه مهمترين آن¬ها عبارتند از جهالت، پيروي از شيطان و هوا و هوس، پيروي از مكاتب فاسد. با استناد به آيات و روايات مهمترين و مؤثرترين راه مقابله با اين پديده ويرانگر، معاد باوري است كه تأثير بسيار نافذي در ابعاد مختلف زندگي فردي و اجتماعي انسان¬ها دارد. نقش معاد باوري در زندگي فردي انسان عبارت است از تحفظ از گناهان، مصونيت از رذايل اخلاقي و حفظ امنيت و آرامش روحي و رواني. باور به معاد، موجب اصلاح رفتار و كردار انسان شده و او را در برابر جرم و گناه و آلودگي به رذايل اخلاقي چون كبر، غرور، حسد و ... حفظ مي نمايد و باعث تقويت و آرامش روحي و رواني در انسان مي شود. در زندگي اجتماعي نيز معاد باوري مانع از طغيان غرايز و گرايشات نفساني شده و باعث برقراري عدالت در جامعه و پرهيز از ظلم و ستم مي شود و علاوه بر اين مهمترين عامل پايبندي به اصول و قوانين الهي بوده و ضامن اجراي قوانين در جامعه خواهد بود. آن چه مهم است توجه به نحوه تأثير گذاري معاد باوري است. باور به معاد موجب اصلاح انديشه و گرايش¬هاي انسان مي شود، چرا كه معتقد به معاد، چون دنيا را مقدمه و مرگ را گذرگاهي به سوي جهان آخرت مي داند، خود را در برابر احكام قوانين الهي مسئول دانسته و با اعتقاد و يقين به پاداش و كيفر اخروي، همواره مراقب اعمال خويش است كه از راه حق منحرف نشود. چنين باور عميقي در پيش گيري از جرم نقش بسياري دارد. كليد واژگان اين پژوهش عبارتند از : معاد، معاد باوري، جرم، پيش گيري، گناه
پدیدآورندگان
  • : سطح3
  • : تفسير و علوم قرآن
  • : قم
  • : قم
  • : معصوميه