دوره مجازی هنر پژوهش

شناسه محتوا : 35071

1399/05/01

تعداد بازدید : 6000

اداره پژوهش های طلاب در راستای ارتقای سطح مهارتی-پژوهشی تمام اساتید و به ویژه اساتید مجری آموزه های پژوهشی اقدام به برگزاری دوره مجازی «مهارت افزایی پژوهشی اساتید» با عنوان «هنر پژوهش» نموده است.
 
 دوره مجازی هنر پژوهش (مهارت افزایی پژوهشی ویژه اساتید)
 
 (همراه با اعطای گواهینامه و تقدیر از برگزیدگان)
 
 ثبت نام دوره:  99/04/25 تا 99/04/31
 
 شروع دوره: 99/05/01 تا 99/06/01
 
 جلسه آنلاین رفع اشکال: 99/06/02
 
 آزمون تستی دوره:  99/06/05  تا  99/06/10
 
 ارائه مقاله: 99/06/20
 
 شماره تماس: 32144333-025